Hur kopplar jag in och ställer in tryckgivaren?

Inkoppling och inställning av detta tillbehör hittar du i dokument TBLZ-1-23.