You might want to visit our North American website:

Hvordan kobler jeg til og stiller inn trykkgiveren?

Informasjon om tilkobling og innstilling av dette tilbehøret finner du i dokumentet TBLZ-1-23.