You might want to visit our North American website:

Hvordan tilkobler og indstiller jeg trykføleren?

Indkobling og indstilling af dette tilbehør finder du i dokumentet TBLZ-1-23.