You might want to visit our North American website:

En kunglig kontorsbyggnad med utmärkt komfort

Drottningen

Drottningen är en ny grön kontorsbyggnad i Helsingborg. Byggnaden är det första steget i arbetet med att omvandla området Drottninghög till en mer tillgänglig och levande stadsdel. Med nya moderna bostäder och flera nya kontorsbyggnader kommer området att skapa fler arbetstillfällen och nya mötesplatser med restauranger. Drottningen är en av de högre byggnaderna i Helsingborg och har utmärkt havsutsikt från de översta våningarna.

En flexibel kontorsbyggnad med ett grönt tänk

Byggnaden är främst avsedd för kontor. Med ca 6 000 m2 och 11 våningsplan erbjuder Drottningen gott om flexibla kontorslokaler. Varje våningsplan har en öppen planlösning, stora fönster med mycket ljusinsläpp och bra komfort. Swegon har levererat flera lösningar och produkter till Drottningen för att säkerställa en flexibel och behaglig inomhusmiljö.

Byggnaden är byggd utifrån ett miljötänkande. Till exempel finns det bikupor på taket som producerar lokal honung, gott om laddstationer för elbilar och gröna tak och byggnaden har klassificeringen ”Silver” enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Höga krav på flexibilitet och energieffektivitet

Byggprojektet är ett partnerprojekt där fastigheten byggs av Peab (ett av Nordens ledande byggföretag), Helsingborgshem (ett bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad) som får ett nytt huvudkontor och Helsinborgsbaserade företaget Stenströms Skjortfabrik. Stenströms Skjortfabrik växer och behöver nya kontors- och lagerlokaler. Dessutom finns flera våningsplan som kan hyras ut till annan verksamhet.

Projektet hade två viktiga krav:

  1. Flexibla lösningar som gör det möjligt att uppfylla hyresgästernas olika krav och anpassa byggnaden för framtida behov.
  2. Låg energiförbrukning som säkerställer hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Swegon levererar inomhusklimatet för hela byggnaden – och ser till att den är både flexibel och energieffektiv.

 

 

 

 

 

 

 

Flexibla kontorlokaler med WISE

En av de största utmaningar med byggnaden var att göra den flexibel så att kontorslokalerna kunde anpassas efter hyresgästernas önskemål. För det behövs ett flexibelt klimatsystem. Swegons behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE spelar en viktig roll i den här lösningen. Rummen och våningsplanen kan enkelt delas upp för flera hyresgäster. WISE kan anpassas för nya planritningar i en byggnad utan att man behöver dra nya kablar eller flytta några komponenter. Tack vare WISE-systemets trådlösa kommunikation går det snabbt och lätt att ändra konfigurationen och leverera inomhusklimat för den nya planeringen.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Bra komfort med solavskärmning

Drottningen sticker verkligen ut när det gäller komforten. Kontorslokalerna är stora och snyggt inredda och har stora fönster som ger en fantastisk utsikt och släpper in mycket dagsljus – vilket är viktigt för vårt välbefinnande. Men stora fönster kan också skapa problem för inomhusklimatet. När det är alltför soligt kan inomhustemperaturen bli för hög och solljuset för starkt och skadligt för synen. Som tur är kommer Swegons WISE-system också med inbyggd solavskärmning. Solavskärmningsfunktionen gör det möjligt att styra gardinerna för ett optimalt inomhusklimat.

Swegon levererar hög energieffektivitet

WISE tillsammans med Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD ger en utmärkt energieffektivitet. Det grundläggande syftet med WISE är att justera inomhusklimatet till exakt den nivå som krävs. Systemet ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket påverkar komforten negativt – utan bara så mycket som behövs. Tillsammans med Swegons energieffektiva luftbehandlingsaggregat skapar det här en utmärkt grund för en energieffektiv byggnad. Drottningen har tre olika typer av luftbehandlingsaggregat: GOLD RX, GOLD PX och CASA R2.

GOLD RX använder en roterande värmeväxlare som gör att man kan uppnå både optimal temperatur och optimal energieffektivitet. Värme- och kylenergiåtervinningen är behovsstyrd av WISE-systemet. GOLD RX-aggregaten betjänar kontorslokalerna på Drottningens första 10 plan.

GOLD PX använder en motströms (platt)värmeväxlare som är ett utmärkt val för tillämpningar där man vill separera luftflödena. I Drottningen används GOLD PX på 11:e våningen i restauranglokalen för att minimera luktspridning till mötesrum.

SNABBFAKTA

Bruttoarea: 6 000 m2 

Verksamheter i lokalerna: Kontor och restaurang

Arkitekt: Fojab

Byggd: 2018

Miljömärkning: Klassificering ”Silver” enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad

Installerade Swegon-produkter: WISE-system, GOLD RX, GOLD PX, CASA R2, takdon, frånluftsdon, överluftsdon och rektangulära ljuddämpare.

Produkter