You might want to visit our North American website:

Garantihantering CASA-aggregat

Här kan du göra en ansökan om garantihantering för ditt CASA-aggregat under rådande garantitid.