You might want to visit our North American website:

MULTILOGIC

Koppla ihop enheter via LAN

Multilogic är en optimeringsfunktion för våra vätskekylaggregat och värmepumpar som möjliggör hantering av upp till 32 enheter i Master/Slav genom enkel anslutning via LAN. Enheterna hanteras med olika typer av driftslogik enligt de olika installationskraven. Funktionen är helt inbäddad i enheternas styrning och all programvara är förinställd på fabriken.

  • Inget behov av IP-skyddad låda
  • Inget behov av parameterinställningar på webbplatsen
  • Inget behov av ytterligare leverantörer för kontroller