You might want to visit our North American website:

MULTILOGIC

Håndterer opptil 32 enheter via LAN

BlueThink® gjør det enkelt å håndtere flere enheter, opptil 32, ved å koble til enhetene via LAN. Flere enheter kan håndteres med ulike funksjonslogger, i henhold til ulike installasjonskrav. Systemet er fullstendig innebygd i kontrollen, og all programvare er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Det er ikke behov for ytterligere eksterne kontroller

  • Ikke behov for IP-beskyttet boks
  • Ikke behov for parameterinnstillinger på nettstedet
  • Ikke behov for ytterligere leverandører til å utføre kontroll