You might want to visit our North American website:

ALD

Ljuddämpande ytterväggsgaller
  • Mycket bra ljuddämpning
  • Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden
  • Material: Levereras som standard i galvaniserad stålplåt till korrosivitetsklass C3 eller aluminium till korrosivitetsklass C4
  • Möjlighet till specialanpassningar med andra materialalternativ till exempel rostfritt stål, aluzink eller målad finish
  • Finns även i dubbel design för extra ljuddämpning
  • Ingår i MagiCAD-databasen

ALDa-gallret reducerar effektivt buller från fläkt- och maskinrum mm. till omgivningen. Bullret dämpas vid passagen mellan de ljudabsorberande lamellerna.