You might want to visit our North American website:

CASA W9

Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare 50-230 l/s
  • Styrsystem Smart
  • Luftflödesområde 50-230 l/s
  • Motströms plattvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad
  • Ecodesign Energiklass A (beronde på modellen)
  • Låg ljudnivå
  • Eurovent-certifierad

Bostadsaggregat (1000 x 594 x 1312 mm, Ø200 mm) med prestanda att ventilera flera bostäder med samma enhet och med motströmsvärmeväxlare som eliminerar risken för luktöverföring mellan lägenheter. Passar även för större hus, daghem, kontor, butiker etc.

Ventilationsaggregatet har intelligent behovsstyrd fuktfunktion (RH) som standard. CO2- och VOC-automation finns som tillbehör. Intelligent frostskydd säkerställer kontinuerlig ventilation och automatisk sommarfunktion med passiv kylning hjälper till under sommaren. Även externa batterier för värme och kyla finns som tillbehör.

SMART - W9 finns tillgänglig med Smart kontrollsystem. Ventilationsaggregatet kan styras med en separat Smart kontrollpanel, spiskåpa eller mobiltelefon (Smart Access som tillbehör) och den kan anslutas till det automatiska byggnadsledningssystemet med SEM Modbus-modul eller konfigurerbar I/O.