You might want to visit our North American website:

Samtliga Swegons CASA-aggregat är Eurovent-certifierade

20 september, 2018

Nu kan du lita på att prestandavärden och energieffektivitet hos Swegons samtliga CASA ventilationsaggregat är tillförlitligt uppmätta och säkerställda enligt Eurovents standarder.

Efterfrågan på ventilationsaggregat har ökat enormt i hela Europa under de senaste åren. Samtidigt har många nya produkter och tillverkare dykt upp på marknaden. De prestandavärden som aggregattillverkarna presenterar är dock inte nödvändigtvis officiellt konstaterade eller säkerställda. Därför har Eurovent-certifieringen tagits i bruk inom branschen för att förbättra konsumenternas trygghet. Certifieringen garanterar att redovisade prestandavärden och energiförbrukning är uppmätta och överensstämmande enligt Eurovents standarder och att de säkerställts i testlaboratorier som godkänts av Eurovent.

Alla Swegons CASA-aggregat är Eurovent-certifierade i testlaboratoriet VTT Expert Services, beläget i finländska Esbo. Det är det enda testlaboratorium i Norden som är godkänt av Eurovent (ECC).

Vi är glada och stolta över att samtliga av våra CASA-aggregat har blivit certifierade!

Eurovent certificate CASA