You might want to visit our North American website:

CASA F Takfläkt

  • Den bästa lösningen när låg ljudnivå och låg energiförbrukning efterfrågas
  • Utrustad med senaste RadiCal fläkthjul och lågenergi EC-motor samt kompensering av tryck och flöde beroende på utetemperatur.
  • Med den unika Wi-fi uppkopplingen kan fläkten fjärrstyras från vind eller marknivå vilket spar tid och förebygger risken för olycksfall och skapar en säkrare arbetsmiljö!
  • Med tillbehöret Wifi Modbus, kan du enkelt koppla in din fläkt mot befintlig DUC. En stor fördel är att du kan placera Modbusinkopplingen trådlöst inomhus och i närheten av ett existerande Modbus nätverk

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Stor besparingspotential med lågt ljud och hög komfort

En stor del av Sveriges fastighetsbestånd består av frånluftsystem med äldre energislukande fläktar med dålig prestanda samt utan modern styrutrustning. Dessa system har ofta högra driftkostnader och är förknippande med ljud och komfortproblem.

Med Swegon CASA F kan vi erbjuda utetemperaturkompenserad tryckreglering. Det innebär att vi kan styra flödet när man tex forcerar spiskåpor samt att vi på vintern kan reducera flödet med sjunkande utetemperatur vilket minskar problemen med kallras och att energiåtgången för uppvärmning reduceras. Nya fläktar är också tystare och levererar mindre ljud till omgivningen. 

Med hjälp av Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som måste utföras ute på taket. Styr- och övervakningsinstallation, injustering och drift/underhåll kan utföras utan att gå ut på taket. Det spar tid och pengar, och innebär en säkrare arbetsmiljö för installatör, injusterare och fastighetsskötare/fastighetsförvaltare.

 

CASA F produktvalsprogram

Välj ut den fläkt som passar dina behov
i vårt produktvalsprogram

 

 

Klicka här