You might want to visit our North American website:

Roterende varmevekslere

Hva er en roterende varmeveksler?
En roterende varmeveksler består av et roterende hjul med et stort antall små kanaler av aluminium.

Den varme fraluften varmer kanalene og overfører varme til den kaldere tilluften. Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft blir høy. I roterende varmevekslere oppstår det normalt aldri frost, og det er dermed mulig å oppnå høy årlig energivirkningsgrad. Kjøleenergien gjenvinnes også effektivt, mens fuktigheten gjenvinnes med en sorpsjonsbehandlet rotor.

Forskjellige typer rotorer

Ulike designer

Varmeveksleren er utstyrt med motorstyring og har innebygd rotasjonsovervåking.

Roterende varmevekslere fra Swegon fås i tre ulike utførelser:

  • MTE (maksimal temperaturvirkningsgrad) som har den høyeste temperaturvirkningsgraden
  • STE (standard temperaturvirkningsgrad) er kompromisset mellom høy temperaturvirkningsgrad og lavest mulig trykkfall
  • MPE (maksimal trykkvirkningsgrad) gir lavest mulig trykkfall

Alle ytelsestyper kan velges med ulike materialer.

Kombinasjonen av ulike ytelsestyper og ulike overflatebehandlinger gir stor fleksibilitet, noe som gir mulighet for optimering samtidig som ulike behov kan oppfylles.
William Lawrance, produktgruppesjef, Swegon

Forskjellige typer rotorer

Ulike overflatebehandlinger

Aluminiumrotorer brukes normalt i kommersielle bygninger der temperaturvirkningsgraden er det viktigste. Sorpsjonsrotorer brukes når fuktighet skal gjenvinnes ved både sommer- og vinterdrift. Epoxyrotorer brukes når det er risiko for korrosjonsangrep, for eksempel på steder med kystklima.

Rotoren gjenvinner både varme og kulde, og med en sorpsjonsbehandlet rotor gjenvinner den også fuktighet. Ved sommerdrift avfukter varmeveksleren uteluften og reduserer utfellingen av fuktighet i kjølebatteriet – den latente kjølekapasiteten – og reduserer den totale kjølekapasiteten. Dette senker ikke bare driftskostnadene, men gir også lavere investeringskostnader og bedre komfort om vinteren.

Vinterdrift pleier å innebære tørt inneklima, men med en sorpsjonsbehandlet rotor gjenvinnes fuktighetsinnholdet i fraluften slik at fuktighetsinnholdet tilbakeføres til tilluften.

Regulering og optimering av luftfuktighet

Opprettholdelse av et akseptabelt luftfuktighetsnivå er nøkkelen til å oppnå optimal komfort og begrense spredningen av sykdommer. Sorpsjonsrotorer er svært effektive til å gjenvinne luftfuktighet. En virkningsgrad på 70–90 % i fuktighetsgjenvinningen er mulig å oppnå med moderne belegningsteknologi. Både temperaturvirkningsgraden og fuktvirkningsgraden reguleres med rotasjonshastighet. Ved å kontrollere varmevekslerens rotasjonshastighet kan fuktgjenvinningen optimeres

Les mer i våre bloggartikler om hvilken betydning riktig luftfuktighet har for å kunne oppnå et optimalt inneklima

Swegons løsning

GOLD-aggregater med RECOsorptic-varmevekslere har en innebygd funksjon for å gjenvinne og opprettholde inneluftens fuktighetsnivå, noe som gjør det mulig å oppnå et optimalt inneklima.

Les mer om Swegons løsning for hygrostatisk rotorstyring.

FINN UT MER

Minimere intern lekkasje

Samtidig som roterende varmevekslere tilbyr høy temperaturvirkningsgrad, er det fare for at fraluften overføres til tilluften. Intern lekkasje må derfor unngås, fordi det påvirker luftkvaliteten og energiforbruket negativt. 

Lekkasjen kan være av to typer: 

  • Direkte lekkasje som passerer tetninger
  • Overføring

Alle typer lekkasje må tas med i beregningen når spesifikk vifteeffekt (SFP) skal beregnes ved hjelp av definerte metoder for å måle varmevekslerens ytelse, blant annet OACF og EATR.

Les mer om hvordan intern lekkasje minimeres og hva som er viktig å tenke på ved beregningen av SFP.

FINN UT MER

For et stort antall bruksområder

Roterende varmevekslere gir en optimal temperatur- og energivirkningsgrad og egner seg for de fleste bruksområder, bortsett fra der det råder strenge krav til luktspredning og hygiene. Ulike typer rotorer sørger for fleksibilitet, slik at de kan passe både for kontor, hoteller, skoler eller lignende.

Noen eksempler:

BBVAs hovedkontor i Madrid

Kontorbygningen Drottningen i Helsingborg

Mediebibliotek i Frankrike

Bredt produktsortiment

Swegon har et bredt sortiment av luftbehandlingsaggregater med roterende varmevekslere. Ut fra de spesifikke kravene og bruksområdene kan vi tilby løsninger som passer for de fleste behov.

Utforsk vårt sortiment:

GOLD RX

GLOBAL RX

Alle luftbehandlingsaggregater