You might want to visit our North American website:

Pyörivät lämmönsiirtimet

Mikä on pyörivä lämmönsiirrin?
Lyhyesti: se on alumiinista valmistettu pyörivä kiekko, jossa on lukuisia pieniä ilmakanavia.

Poistoilma on lämmintä ja lämmittää kanavat, joista lämpö siirtyy kylmään tuloilmaan. Lämpötilahyötysuhde on korkea, ja pyörivissä lämmönsiirtimissä ei yleensä esiinny huurretta. Tämä mahdollistaa korkean vuotuisen energiatehokkuuden. Pyörivä lämmönsiirrin ottaa tehokkaasti talteen myös kylmyyttä, kun taas kosteutta otetaan talteen sorptiokäsitellyn roottorin avulla.

Erilaiset roottorityypit

Erilaisia malleja

Lämmönsiirrin on varustettu moottoriohjauksella ja siinä on sisäänrakennettu pyörimisvahti.

Swegonilta on saatavissa kolme erilaista pyörivää lämmönsiirrintä:

  • Maksimi lämpötilahyötysuhde (MTE), jolla on korkein lämpötilahyötysuhde
  • Normaali lämpötilahyötysuhde (STE) on korkean lämpötilahyötysuhteen ja pienimmän mahdollisen painehäviön välinen kompromissi
  • Maksimi painehyötysuhde (MPE) keskittyy alhaiseen painehäviöön.

Kaikkiin tyyppeihin voidaan valita eri materiaaleja.

Eri suorituskykytyyppien ja erilaisten pintakäsittelyjen yhdistelmä tarjoaa suuren joustavuuden, joka mahdollistaa optimoinnin ja vastaa samalla erilaisiin tarpeisiin.
William Lawrance, tuoteryhmäpäällikkö, Swegon

Erilaiset roottorityypit

Erilaiset pintakäsittelyt

Alumiinisia roottoreita käytetään tavallisesti rakennuksissa, joissa lämpötilatehokkuus on tärkeintä. Sorptioroottoreita käytetään silloin, kun kosteutta on otettava talteen sekä kesä- että talviaikana. Epoksiroottoreita taas käytetään silloin, kun on olemassa korroosioriski, esimerkiksi meren läheisyydessä.

Roottori ottaa talteen sekä lämpöä että kylmää, ja sorptiokäsitelty roottori ottaa talteen myös kosteutta. Kesäkäytön aikana lämmönsiirrin "kuivattaa" ulkoilmaa, mikä pienentää jäähdytyspatterin kondenssia - latenttia jäähdytystehoa - ja samalla pienentää kokonaisjäähdytystehoa. Tämä ei ainoastaan vähennä käyttökustannuksia, vaan myös investointikustannuksia ja parantaa talvimukavuutta.

Talvisää merkitsee yleensä kuivaa sisäilmastoa, mutta sorptiokäsitelty roottori palauttaa poistoilman kosteutta ja lisää tuloilman kosteutta.

Kosteuden hallinta ja optimointi

Hyväksyttävien kosteustasojen ylläpitäminen on keskeistä, kun halutaan saavuttaa optimaalinen mukavuus ja rajoittaa tautien leviämistä. 

Sorptioroottorit ovat erittäin tehokkaita kosteuden talteenotossa - nykyaikaisella pinnoitetekniikalla voidaan saavuttaa 70-90 % kosteuden talteenottotehokkuus. Sekä lämmön- että kosteuden talteenottotehoa säädetään roottorin pyörimisnopeudella. Säätämällä lämmönsiirtimen pyörimisnopeutta voidaan optimoida kosteuden talteenotto

Lue blogeistamme lisää oikean kosteustason merkityksestä optimaaliselle sisäilmastolle

Swegonin ratkaisu

GOLD-koneissa, joissa on RECOsorptic-lämmönsiirrin, on sisäänrakennettu toiminto, joka palauttaa ja ylläpitää sisäilman kosteutta. Tämä mahdollistaa optimaalisen sisäilmaston.

Lue lisää Swegonin hygrostaattisesta roottorin ohjauksesta.

LUE LISÄÄ

Sisäisten vuotojen minimointi

Vaikka pyörivät lämmönsiirtimet tarjoavat korkean lämpötilahyötysuhteen, on olemassa riski, että poistoilma siirtyy tuloilmaan. Sisäisiä vuotoja on vältettävä, koska ne vaikuttavat haitallisesti ilmanlaatuun ja energiankulutukseen. 

Vuodot voidaan jakaa kahteen tyyppiin: 

  • Suora vuoto tiivisteiden läpi
  • Carry over

Kaikki vuototyypit on otettava huomioon laskettaessa ominaissähkötehoa (SFP) käyttäen määriteltyjä mittausmenetelmiä lämmönsiirtimien suorituskyvyn mittaamiseen, huomioiden OACF (Outdoor Air Correction Factor) ja EATR (Exhaust Air Transfer ratio).

Lue lisää siitä, kuinka voit minimoida sisäiset vuodot ja mitä on otettava huomioon SFP:tä laskettaessa.

LUE LISÄÄ

Useisiin eri käyttökohteisiin

Pyörivät lämmönsiirtimet tarjoavat optimaalisen lämpötila- ja energiatehokkuuden ja soveltuvat useimpiin sovelluksiin, paitsi jos hajujen kulkeutumiseen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset ovat tiukat. Erilaiset roottorityypit tekevät siitä joustavan ja sopivan toimistoihin, hotelleihin, kouluihin ynnä muihin vastaaviin kohteisiin.

Joitakin esimerkkejä:

BBVA:n pääkonttori, Madrid

Toimisto Drottningen, Helsingborg

Media Library, Ranska

Laaja tuotevalikoima

Swegon tarjoaa kattavan valikoiman pyörivillä lämmönsiirtimillä varustettuja ilmankäsittelykoneita. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja erityisvaatimuksista ja sovellustyypeistä riippuen.

Tutustu valikoimaamme:

GOLD RX

Kaikki ilmankäsittelykoneet