You might want to visit our North American website:

Wat is een warmtewiel?

Dit is een wiel met verschillende aluminium buisjes.

De extractielucht is warm en verwarmt de buisjes die de warmte overdragen naar de koudere toevoerlucht. Het thermisch rendement van de gebalanceerde toevoer- en extractielucht is hoog en de warmtewielen zijn normaal vorstvrij, wat leidt tot een jaarlijks hoog energierendement. Ook de koelenergie wordt efficiënt gerecupereerd, terwijl het vocht teruggewonnen wordt via een rotor met sorptiecoating.

Verschillende soorten wielen

VERSCHILLENDE DESIGNS

De warmtewisselaar is uitgerust met een motorsturing en geïntegreerde rotatieregeling. De warmtewielen van Swegon zijn in drie verschillende varianten te verkrijgen:

  • Maximumtemperatuurrendement (MTE): zorgt voor het hoogste thermisch rendement.
  • Standaardtemperatuurrendement (STE): compromis tussen een hogetemperatuurrendement en een zo laag mogelijk drukverlies.
  • Maximumdrukrendement (MPE): biedt een zo laag mogelijk drukverlies.

Alle soorten rendementen kunnen met verschillende materialen gekozen worden.

 

"De voorgestelde oppervlaktebehandelingen bieden verschillende soorten prestaties, en dus een grotere flexibiliteit. Hierdoor kunnen de oplossingen in functie van de verschillende behoeften geoptimaliseerd worden."

 

William Lawrance, verantwoordelijke van de productgroep, Swegon

Verschillende soorten wielen

VERSCHILLENDE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

De aluminium wielen worden normaal gebruikt in tertiaire gebouwen waar het temperatuurrendement uiterst belangrijk is. De sorptiewielen worden gebruikt wanneer het vocht teruggewonnen moet worden voor de zomer- en winterfuncties, terwijl de epoxy wielen toegepast worden wanneer er een risico bestaat voor aantasting door corrosie, bijvoorbeeld aan de kust.

Het wiel recupereert tegelijkertijd de warmte en de koude, en met een wiel met sorptiecoating wordt ook het vocht teruggewonnen. Bij werking in de zomer "ontvochtigt" de warmtewisselaar de buitenlucht, wat de condensatie ter hoogte van de koelbatterij - de latente koelcapaciteit - evenals de totale koelcapaciteit vermindert. Hierdoor nemen niet alleen de exploitatiekosten, maar ook de investeringskosten af, en neemt het comfort toe.

De winterfuncties betekenen meestal een droog binnenklimaat, maar een rotor met sorptiecoating recupereert het vochtgehalte van de extractielucht en verhoogt het vochtgehalte van de toevoerlucht. 

Vochtregeling en optimalisering

Het behoud van aanvaardbare vochtniveaus is essentieel om een optimaal comfort te verzekeren en de verspreiding van ziekten te beperken. De wielen met een sorptiecoating zijn zeer efficiënt om het vocht terug te winnen - een vochtterugwinningsrendement van 70-90 % kan bereikt dankzij een moderne coatingtechnologie. De temperatuur- en vochtrendementen worden geregeld door de rotatiesnelheid. De regeling van de rotatiesnelheid van de warmtewisselaar kan de vochtterugwinning optimaliseren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze blogartikelen over het belang van een correct vochtgehalte voor een optimaal binnenklimaat.

 

De oplossing van Swegon

De GOLD units uitgerust met een RECOsorptic warmtewisselaar hebben een geïntegreerde functie voor de terugwinning en het behoud van het binnenvochtgehalte, wat zorgt voor een optimaal binnenklimaat.

En savoir plus sur la solution Swegon pour le contrôle hygrostatique du rotor.

Lees meer

Interne lekken verminderen

Hoewel de warmtewielen een hoog thermisch rendement bieden, bestaat er een risico van overdracht van de extractielucht naar de toevoerlucht. Interne lekken moeten vermeden worden, omdat deze een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit en het energieverbruik.

Er zijn twee soorten lekken:

  • directe lekken ter hoogte van de dichtingen
  • overdracht

Men moet rekening houden met alle soorten lekken bij de berekening van het specifieke ventilatorvermogen (SFP) op basis van methoden die de prestaties van de warmtewisselaars meten, namelijk OACF en EATR.

Hoe kan men interne lekken tot een minimum beperken en met welke elementen moet men rekening houden bij de berekening van het SFP?

Lees meer

Een breed toepassingsgamma

De warmtewielen bieden een optimale temperatuur en uitstekend energierendement en zijn geschikt voor de meeste toepassingen, behalve wanneer er strikte eisen zijn op het gebied van geuroverdracht en hygiëne. Dankzij verschillende soorten wielen is aanpassing aan kantoren, hotels, scholen, enz. mogelijk.

Hier zijn een paar voorbeelden :

Een uitgebreid unitgamma

Swegon biedt een compleet gamma van luchtbehandelingskasten met warmtewielen aan. In functie van de specifieke eisen en het type toepassing bieden wij oplossingen op maat aan.

Ontdek ons gamma : 

GOLD RX

GLOBAL RX

Alle luchtbehandelingskasten