You might want to visit our North American website:

Rotorvekslere

Hvad er en rotorveksler?
Det korte svar: En rotorveksler består af et roterende hjul med et stort antal små kanaler, der er fremstillet af aluminium.

Fraluften er varm og opvarmer kanalerne, som overfører varme til den koldere tilluft. Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft er høj, og rotorvekslere er normalt frostfri, hvilket giver mulighed for en høj årlig energivirkningsgrad. Køleenergien genvindes også effektivt, mens fugten genvindes med en sorptionsbehandlet rotor.

Forskellige rotortyper

Forskellige design

Varmeveksleren er udstyret med motorstyring og har en indbygget rotationsovervågning.

Rotorvekslere fra Swegon er tilgængelige i tre forskellige udførelser:

  • MTE (maksimal temperaturvirkningsgrad) som har den højeste temperaturvirkningsgrad
  • STE (standard temperaturvirkningsgrad) er et kompromis mellem høj temperaturvirkningsgrad og det lavest mulige trykfald
  • MPE (maksimal trykvirkningsgrad) giver det lavest mulige trykfald.

Alle ydeevnetyper kan vælges med forskellige materialer.

Kombinationen af forskellige ydeevnetyper og forskellige overfladebehandlinger giver stor fleksibilitet, hvilket giver mulighed for optimering, samtidig med at forskellige behov kan opfyldes.
William Lawrance, produktgruppechef, Swegon

Forskellige rotortyper

Forskellige overfladebehandlinger

Aluminiumsrotorer benyttes normalt i kommercielle bygninger, hvor temperaturvirkningsgrad er det vigtigste. Sorptionsrotorer benyttes, når fugt skal genvindes ved både sommer- og vinterdrift og epoxyrotorer benyttes, når der er risiko for korrosionsangreb, f.eks. i kystklimaer.

Rotoren genvinder både varme og køling, og med en sorptionsbehandlet rotor genvinder den også fugt. Under sommerdrift affugter varmeveksleren udeluften, hvilket reducerer fugtudfældningen i kølefladen – den latente kølekapacitet – og sænker den samlede kølekapacitet. Dette sænker ikke kun driftsomkostningerne, men giver også lavere investeringsomkostninger og forbedrer komforten om vinteren.

Vinterdrift plejer at indebære tørt indeklima, men med en sorptionsbehandlet rotor genvindes fugtindholdet i fraluften, således at fugtindholdet i tilluften kan øges.

Regulering og optimering af luftfugtighed

At kunne bevare acceptable luftfugtighedsniveauer er afgørende for at få en optimal komfort og begrænse spredning af sygdomme. Sorptionsrotorer er meget effektive til at genvinde luftfugtighed – det er muligt at opnå en virkningsgrad på 70-90 % for genvinding af luftfugtighed med moderne belægningsteknik. Både temperatur- og fugtighedsvirkningsgraden reguleres via rotationshastighed. Ved at styre varmevekslerens rotationshastighed kan fugtgenvindingen optimeres

Læs mere i vores blogartikler om vigtigheden af korrekte luftfugtighedsniveauer for et optimalt indeklima

Swegons løsning

GOLD-aggregater med RECOsorptic-varmevekslere har en indbygget funktion til at genvinde og opretholde indeluftens fugtighedsniveau, hvilket giver mulighed for at få et optimalt indeklima.

Lær mere om Swegons løsning for hygrostatisk rotorstyring.

FIND UD AF MERE

Minimering af intern lækage

Selvom rotorvekslere tilbyder høj temperaturvirkningsgrad, er der risiko for at fraluften bliver overført til tilluften. Intern lækage skal derfor undgås, fordi det påvirker luftkvaliteten og energiforbruget negativt. 

Lækage kan være af to forskellige typer: 

  • Direkte lækage som passerer tætningerne
  • Overføring

Alle typer lækage skal tages med i beregningen, når specifik ventilatoreffekt (SFP) beregnes med definerede metoder til at måle varmevekslerens ydeevne herunder OACF og EATR.

Lær mere om, hvordan man minimerer intern lækage og hvad man skal tage i betragtning ved beregning af SFP.

FIND UD AF MERE

Til en lang række anvendelsesområder

Rotorvekslere giver en optimal temperatur- og energivirkningsgrad og er velegnet til de fleste anvendelsesområder, undtagen hvor der er strenge krav vedrørende lugtspredning og hygiejne. Forskellige typer rotorer giver fleksibilitet, så de kan benyttes til hoteller, skoler og lignende.

Nogle eksempler:

BBVAs hovedkvarter, Madrid

Kontorbygning Drottningen, Helsingborg

Mediebibliotek, Frankrig

Bredt produktsortiment

Swegon tilbyder et komplet udvalg af luftbehandlingsaggregater med rotorvekslere. Afhængigt af de specifikke krav og anvendelsestyper tilbyder vi løsninger, der opfylder ethvert behov.

Udforsk vores sortiment:

GOLD RX

GLOBAL RX

Alle luftbehandlingsaggregater