You might want to visit our North American website:

F-gaser och dokumentation

För produkter innehållande köldmedium eller så kallade f-gaser så finns det förordningar och regler att förhålla sig till.
Vi har EU F-gasförordning 517/2014 samt Svensk F-gasförordning SFS 2016:1128 som är styrande förordningar vad gäller arbetssätt och förfarande.

Vi har i dokumentet som följer samlat och förklarar ur vårt perspektiv de viktigaste punkterna och hoppas att det skall vara till hjälp att reda ut era eventuella frågetecken kring f-gaserna.

Information för produkter innehållande fluorerade växthusgaser, köldmedium även kallat f-gaser

Nedan har vi dessutom samlat igångkörningsprotokoll för flertalet av våra kylaggregat och värmepumpar som skall fyllas i vid igångkörning samt vara till hjälp vid den återkommande servicen.

Igångkörningsprotokoll vätskekylaggregat & Värmepumpar

Igångkörningsprotokoll kylmedelkylare

Igångkörningsprotokoll kondensor

Igångkörningsprotokoll datakylaggregat CRAC

Igångkörningsprotokoll datakylaggregat CRAH