You might want to visit our North American website:

WISE för fastighetsägare

WISE för fastighetsägare

Perfekt inomhusklimat till lägsta energianvändning

Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som behövs. Med WISE kombineras hög energieffektivitet, driftoptimering,  perfekt inomhusklimat och full överblick över hela systemet.

Oavsett om det gäller en nybyggnation eller renovation av befintliga fastigheter, kan Swegon hjälpa till att säkerställa fastighetens inneklimat och samtidigt optimera energiförbrukningen för mer hållbara fastigheter. Läs mer om WISE och hållbarhet här.

Nöjda hyresgäster

Med WISE får man ett perfekt inomhusklimat, vilket har en stark positiv inverkan på både välmående och prestationsförmåga. Nöjda hyresgäster lämnar också färre klagomål, t.ex. på temperaturen. Skulle det dyka upp några klagomål är det enkelt att följa upp exakt vilka förutsättningar som rådde i det rummet vid den tidpunkten – och åtgärda vid behov. Med WISE behöver fastighetsförvaltaren inte ens vara på plats. Swegon erbjuder en rad digitala tjänster där produkters och fastigheters data kan visualiseras och hanteras. Läs mer om våra digitala tjänster här.

WISE bidrar till ett bra driftnetto, nöjda och välmående hyresgäster som stannar länge och maximal effekt av investeringar avseende uthyrningsgrad och intäkt per m2

Swegon har levererat och installerat över 900 WISE-system.

Tillförlitlig drift

WISE-systemet omfattar rumsprodukter för både luft- och vattenburna klimatsystem, all nödvändig styrutrustning, samt rumsenheter och givare. Allt detta knyts ihop till en helhet via ett unikt patenterat system för trådlös kommunikation. Unikt vad gäller både tillförlitlighet och enkelhet i drift.

Anpassningsbart och framtidssäkert

Att hyresgästerna stannar för alltid tillhör tyvärr inte verkligheten. Då gäller det att den nya hyresgästen kan flytta in så fort som möjligt, för att minska perioden utan intäkt. Ofta krävs det någon form av hyresgästanpassning för den nya hyresgästen. Med WISE är processen med verksamhetsbyte och ombyggnation i en fastighet inga problem! Produkterna i WISE-systemet kan enkelt byta funktion eller rumstillhörighet efter behov. Med sin trådlösa kommunikation behövs inga krångliga och kostsamma omdragningar av kommunikationskablage. Allt för att göra byggnaden så framtidssäker som möjlig med lägsta möjliga klimatavtryck både vid drift och ombyggnationer. 

Insamlad data ger mervärde i fastigheter

WISE har utvecklats för att integreras med övergripande system och kan kommunicera via t.ex. öppna API:er.

I dagens fastigheter finns ofta ett antal system installerade som kontinuerligt samlar in mängder av värdefulla data om hur fastigheten brukas. Det kan exempelvis vara information om vilka rum som använts det senaste dygnet för att optimera lokalvården, eller information om hur nyttjandet av lokalerna kan styras för att spara energi. 

Genom att välja WISE som inomhusklimat är fastigheten förberedd för att leverera data till alla de smarta funktioner som finns eller behövs utvecklas i fastigheten. All data WISE samlar in bidrar till att skapa ett mervärde i fastigheten. Det kan vara applikationer för övervakning och optimering av fastigheten eller individuell styrning av inomhusklimatet, endast fantasin sätter gränserna!

"Vi har haft väldigt få klimatärende sedan vi drog igång WISE på LINK Business Center i Linköping. I vår fastighet ryms ett flertal hyresgäster på 13500 m2 - det är otroligt att det varit så få klagomål. Vi är supernöjda!"

Daniel Fäldt, Installationsledare, Lundbergs Fastigheter​

Fastighetsvärde och driftsnetto

WISE bidrar med perfekta förutsättningar för ett bra driftnetto, nöjda hyresgäster och effektiv investering. Med WISE finns det även stora möjlighet att uppnå höga nivåer i certifieringsprogram såsom WELL, LEED och BREEAM. 

Se några av våra referenser där WISE bidrar till stora energieffektiviseringar av befintliga fastigheter:

I den här kontorsfastigheten sänktes värmebehovet med 75% jämfört med genomsnittliga kontorsbyggnader.

På den här skolan gjorde man en energibesparing om hela 70%.

Varför är inomhusklimat viktigt i en fastighet?

Swegon är experter på inomhusklimat och har utvecklat WISE-systemet utifrån denna expertis. Med WISE-systemet får man ett optimerat inomhusklimat (IEQ) med väldigt låg energianvändning. ​

​För att inomhusklimatet ska uppfattas som behagligt spelar ett antal faktorer in:​

  • Luftkvalitet​
  • Termiskt klimat​
  • Luftfuktighet​
  • Lufthastighet​
  • Ljudmiljö​
  • Ljus​

​System för inomhusklimat och ventilation påverkar de flesta av dessa faktorer, vilket gör det viktigt att ha i åtanke när man planerar sin fastighet. Studier visar även att drygt var tredje person känner en negativ påverkan på sin hälsa orsakad av inomhusklimatet på arbetsplatsen, där temperatur och ventilation anges vara de vanligaste faktorerna. Ett bra inomhusklimat kan både minska sjukfrånvaro, öka produktiviteten och får personalen att stanna längre. Sammanlagt genererar det enorma värde som oftast inte lyfts fram vid kostnadsberäkningar för en fastighet.​

Skalbart

WISE är ett flexibelt och skalbart system. Systemet kan anpassas för att möta olika fastigheters behov, storlekar och önskemål, även när behoven varierar över tid.

Det finns även möjlighet att lägga till en rad digitala tjänster. Swegon INSIDE är det gemensamma namnet för våra digitala tjänster som dels visualiserar inomhusklimatet i en fastighet och möjliggör för uppföljning och optimering därefter. Dessa tjänster kombinerar kunskap om inomhusklimat och stora mängder data och tillsammans skapas en möjlighet att överblicka och anpassa inomhusklimatet i en hel fastighetsportfölj.

Läs mer om Swegon INSIDE

Helhetsleverantör av WISE

Med WISE-systemet blir Swegon en helhetsleverantör av inomhusklimatet. Fördelarna med att jobba med Swegon som helhetsleverantör är många. Risken för samordningsproblem både under projektering och byggnation är minimal. Som ägare eller beställare av ett WISE-system blir systemet anpassat utefter specifika behov, och är drifttaget, dokumenterat och samordnat med övriga installationer på bästa sätt.

Läs mer om Swegon som helhetsleverantör av WISE

Kontakta oss