You might want to visit our North American website:

WISE for byggherrer

WISE for byggherrer

Perfekt inneklima til lavest mulig energiforbruk

Det grunnleggende formålet med WISE er å tilpasse inneklimaet akkurat til ønsket nivå. Det ventilerer, kjøler og varmer verken for mye – som koster energi – eller for lite – som påvirker komforten negativt, men bare så mye som er nødvendig. Med WISE kombineres høy energieffektivitet, optimalisert drift, et ideelt inneklima og full oversikt over hele systemet.​

Swegon kan hjelpe til med å sikre inneklimaet i bygningen og samtidig optimalisere energiforbruket for mer bærekraftige bygninger, uansett om du bygger nytt eller renoverer. Les mer om WISE og bærekraft her.

Fornøyde leietakere

WISE leverer det perfekte inneklimaet, med stor positiv innvirkning på både velvære og ytelse. Fornøyde leietakere klager også mindre, f.eks. på temperaturen. Hvis det kommer klager, er det enkelt å finne ut nøyaktig hvordan forholdene var i rommet på det aktuelle tidspunktet – og iverksette tiltak om nødvendig. Med WISE trenger ikke eiendomsforvalteren engang å være på stedet. Swegon tilbyr et utvalg av digitale tjenester der data for produkter og eiendommer kan visualiseres og håndteres. Les mer om de digitale tjenestene våre her.​

​WISE bidrar til god driftsnetto, fornøyde og friske leietakere som blir lenge, samt maksimal effekt av investeringer med tanke på utleiegrad og inntekt per kvadratmeter.

Swegon har levert og installert over 900 WISE-systemer.

Pålitelig drift

WISE-systemet omfatter romprodukter for både luft- og vannbårne klimasystemer, alt nødvendig styringsutstyr samt romprodukter og givere. Alt dette er knyttet sammen til en helhet via et unikt patentert system for trådløs kommunikasjon. Det er unikt både med tanke på pålitelighet og enkel drift.​

​Tilpasningsbart og fremtidssikkert​

Det er et faktum at leietakere ikke blir værende for alltid. Og i slike tilfeller er det viktig at nye leietakere kan flytte inn raskest mulig, slik at perioden uten inntekt reduseres. En viss form for tilpasningsarbeid for den nye leietakeren er som regel nødvendig. Med WISE er det en enkel prosess å tilpasse og endre funksjonen til en bygning! Produktene i WISE-systemet kan enkelt endre funksjon eller romtilknytning etter behov. Med trådløs kommunikasjon er det ikke behov for komplisert og kostbar omlegging av kommunikasjonskabler. Alt for å gjøre bygningen mest mulig fremtidssikker, med minst mulig klimaavtrykk både under drift og ombygging.

Innsamlede data gir eiendommen ekstra verdi

WISE er utviklet for å integreres med overliggende systemer og kan kommunisere via f.eks. åpne API-er.​

​I dagens eiendommer er det ofte installert en rekke systemer som kontinuerlig samler inn mye nyttig informasjon om hvordan eiendommen brukes. Dette kan for eksempel være opplysninger om hvilke rom som har vært i bruk i løpet av det siste døgnet, med tanke på optimal rengjøring, eller informasjon om hvordan bruken av lokalene kan styres for å spare energi. ​

​Ved å velge WISE som ventilasjonssystem forbereder du eiendommen på å levere data til alle de smarte funksjonene som finnes, eller som trenger å utvikles i eiendommen. Alle dataene som WISE samler inn, bidrar til å gi eiendommen ekstra verdi. Det kan gjelde applikasjoner for overvåking og optimalisering av eiendommen, eller individuell styring av inneklimaet – bare fantasien setter grenser!

"Vi har hatt svært få klimarelaterte klager siden vi begynte å bruke WISE ved LINK Business Center i Linköping. Eiendommen vår har en rekke leietakere innenfor et areal på 13 500 m2 – det er nesten utrolig at det har vært så få klager. Vi er utrolig fornøyde!"

Daniel Fäldt, installasjonsleder, Lundbergs Fastigheter​

Eiendomsverdi og driftsnetto

WISE legger forholdene perfekt til rette for en god driftsnetto, fornøyde leietakere og en god investering. WISE gir også store muligheter for å oppnå høye nivåer i sertifiseringsprogrammer som WELL, LEED og BREEAM. ​

Se noen av referanseprosjektene våre, der WISE bidrar til store energieffektiviseringer av eksisterende eiendommer:​

I denne kontoreiendommen ble varmebehovet redusert med 75 % sammenlignet med gjennomsnittlige kontorbygninger.​

​I denne skolen ble energibesparelsen på hele 70 %.

Hvorfor er inneklimaet viktig i en eiendom?

Swegon er eksperter på inneklima, og vi har utviklet WISE-systemet på grunnlag av denne ekspertisen. Med WISE-systemet får du et optimalisert inneklima (IEQ) med svært lavt energiforbruk. ​

​For at inneklimaet skal oppfattes som behagelig, er det en rekke faktorer som spiller inn:​

  • Luftkvalitet​
  • Termisk klima​
  • Relativ luftfuktighet​
  • Lufthastighet​
  • Lydmiljø​
  • Belysning​

​Systemer for inneklima og ventilasjon påvirker de fleste av disse faktorene, og det er viktig å ha dette i tankene ved prosjektering av eiendommen. Studier viser også at ca. en av tre personer opplever negativ påvirkning på helsen på grunn av inneklimaet på arbeidsplassen, der temperatur og ventilasjon oppgis som de vanligste faktorene. Et godt inneklima kan både redusere sykefraværet, øke produktiviteten og få personalet til å bli lengre. Totalt sett gir dette en enorm verdi som vanligvis ikke er med i kostnadsberegningene for en eiendom.​

Skalerbart

​WISE er et fleksibelt og skalerbart system. Systemet kan tilpasses etter behovene, størrelsene og kravene til de ulike eiendommene, også når disse behovene varierer over tid.​

Det er også mulig å legge til en rekke digitale tjenester. Swegon INSIDE er samlenavnet på de digitale tjenestene våre, som både visualiserer inneklimaet i en bygning og legger til rette for oppfølging og optimalisering i ettertid. Disse tjenestene kombinerer kunnskap om inneklimaet og store mengder data, og sammen gir dette en mulighet for å overvåke og tilpasse inneklimaet på tvers av hele eiendomsporteføljen.

LES MER OM SWEGON INSIDE

Totalleverandør av WISE

​Med WISE-systemet blir Swegon en totalleverandør av inneklimaet. Fordelene med å arbeide med Swegon som totalleverandør er mange. Faren for samordningsproblemer både under prosjektering og bygging er minimale. For deg som eier eller bestiller et WISE-system, blir systemet tilpasset etter spesifikke krav, og er idriftsatt, dokumentert og samordnet med andre installasjoner på best mulig måte.

Les mer om Swegon som totalleverandør av WISE