You might want to visit our North American website:

WISE dla właścicieli nieruchomości

WISE dla właścicieli nieruchomości

Optymalny klimat wnętrza przy najniższym zużyciu energii

Podstawowym celem systemu WISE jest ścisłe dostosowanie klimatu wnętrza do poziomu wymaganego przez użytkownika. System wentyluje, chłodzi i ogrzewa, robiąc to intuicyjnie i niezauważalnie, co zmniejsza koszty energii i korzystnie wpływa na komfort. WISE stanowi połączenie wysokiej efektywności energetycznej, optymalizacji działania, optymalnego klimatu wnętrza i pełnego przeglądu całego systemu.​

Niezależnie od tego, czy budujesz nową nieruchomość, czy odnawiasz istniejącą, firma Swegon może pomóc Ci w zapewnieniu odpowiedniego klimatu w pomieszczeniu, optymalizując przy tym zużycie energii w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego charakteru nieruchomości. Więcej na temat WISE i zrównoważonego rozwoju przeczytasz tutaj.

Zadowoleni najemcy

WISE zapewnia optymalny klimat wewnątrz pomieszczeń, co pozytywnie wpływa zarówno na samopoczucie, jak i wydajność. Zadowoleni najemcy zgłaszają także mniej skarg, np. w związku z temperaturą. Jeśli wpłynie jakakolwiek skarga, można łatwo sprawdzić, jakie warunki panowały w danym momencie, i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Korzystając z WISE, zarządca nieruchomości nie musi być na miejscu. Swegon oferuje szereg usług cyfrowych, w ramach których można wizualizować i zarządzać danymi produktów i nieruchomości. Więcej o naszych usługach cyfrowych przeczytasz tutaj.​

​System WISE wspomaga dochód operacyjny netto, zadowolenie i zdrowie długoterminowych najemców, a także maksymalny zwrot z inwestycji pod względem obłożenia powierzchni najmu i dochodu na m2.

Firma Swegon dostarczyła i zainstalowała już ponad 900 systemów WISE.

Niezawodne działanie

System WISE obejmuje produkty do pomieszczeń, zarówno do systemów chłodniczych, jak i klimakonwekcyjnych, cały niezbędny sprzęt sterujący, a także jednostki pomieszczeniowe i czujniki. Wszystkie te elementy są połączone w całość za pośrednictwem unikalnego, opatentowanego systemu komunikacji bezprzewodowej. Wyjątkowy pod względem niezawodności i prostoty eksploatacyjnej.

​Możliwość dostosowania i elastyczność względem przyszłych wymagań

Najemcy nie zostają na zawsze. Dlatego ważne jest, aby nowy najemca mógł wprowadzić się jak najszybciej, co skraca okres pozbawiony dochodu z wynajmu. Często na potrzeby nowego najemcy należy wykonać pewne prace adaptacyjne. Dzięki WISE zmiana sposobu działania i przekształcenie nieruchomości nie stanowi problemu! Produkty w systemie WISE mogą z łatwością zmieniać funkcję lub przyporządkowanie – w zależności od potrzeb. Dzięki bezprzewodowej komunikacji nie ma potrzeby skomplikowanego i kosztownego przekierowywania okablowania komunikacyjnego. Wszystko po to, aby budynek był jak najbardziej elastyczny względem przyszłych wymagań i wywierał jak najmniejszy wpływ na klimat zarówno podczas eksploatacji, jak i ewentualnej przebudowy.

Zebrane dane zapewniają wartość dodaną nieruchomości

WISE został opracowany tak, aby można go było zintegrować z systemami nadrzędnymi. Może komunikować się np. za pośrednictwem otwartego interfejsu API.​

​We współczesnych nieruchomościach często instaluje się systemy, które w sposób ciągły gromadzą wiele cennych danych na temat sposobu użytkowania nieruchomości. Na przykład o tym, które pomieszczenia były używane w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin – co optymalizuje sprzątanie – lub o tym, jak można kontrolować wykorzystanie lokali użytkowych w celu oszczędzania energii. ​

​Po wybraniu rozwiązania WISE na potrzeby stworzenia klimatu wewnętrznego nieruchomość dostarcza dane przydatne do inteligentnych funkcji – już dostępnych lub tych, których wdrożenie jest niezbędne w danej nieruchomości. Wszystkie dane gromadzone przez WISE pomagają stworzyć wartość dodaną nieruchomości. Może to dotyczyć aplikacji do monitorowania i optymalizacji nieruchomości lub indywidualnego sterowania klimatem wewnętrznym – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia!

„Odkąd zaczęliśmy korzystać z systemu WISE w LINK Business Centre w Linköping, nie mieliśmy prawie żadnych problemów związanych z klimatem w pomieszczeniach. W naszej nieruchomości na powierzchni 13 500 m2 obecnych jest wielu najemców – to wręcz niewiarygodne, że pojawiło się tak mało skarg. Jesteśmy bardzo zadowoleni!”

Daniel Fäldt, Installation Manager, Lundbergs Fastigheter​

Wartość nieruchomości i dochód operacyjny netto

​WISE zapewnia idealne warunki, jeśli chodzi o optymalny dochód operacyjny netto, zadowolonych najemców i efektywną inwestycję. Rozwiązanie WISE kryje także ogromny potencjał w kwestii osiągnięcia wysokich poziomów w programach certyfikacyjnych, takich jak WELL, LEED i BREEAM. ​

Zobacz niektóre z naszych projektów referencyjnych, w których WISE przyczynia się do znacznej poprawy efektywności energetycznej w istniejących nieruchomościach:​

w tym biurowcu zapotrzebowanie na ciepło zredukowano o 75% w porównaniu do standardowych budynków tego typu.​

​W tej szkole osiągnięto niebywałą oszczędność energii sięgającą 70%.

Dlaczego klimat wewnętrzny jest tak istotny z perspektywy nieruchomości?

Firma Swegon to eksperci w zakresie klimatu wewnątrz pomieszczeń, którzy w oparciu o swoją wiedzę opracowali system WISE. Dzięki systemowi WISE uzyskujesz zoptymalizowany klimat wewnętrzny przy wyjątkowo niskim zużyciu energii. ​

​Na odbiór klimatu we wnętrzu wpływa szereg czynników:​

  • jakość powietrza​
  • klimat cieplny​
  • wilgotność względna​
  • prędkość przepływu powietrza​
  • środowisko akustyczne​
  • światło​

​Systemy sterowania wentylacją i klimatem pozwalają kontrolować większość tych czynników. Warto o tym pamiętać przy projektowaniu nieruchomości. Badania pokazują również, że około jedna na trzy osoby odczuwa negatywny wpływ na zdrowie klimatu panującego w pomieszczeniu będącym miejscem pracy. Najczęściej podawanymi czynnikami są temperatura i wentylacja. Optymalny klimat w pomieszczeniu może zmniejszyć nieobecność z powodu choroby, zwiększyć produktywność i wydłużyć przywiązanie personelu z daną firmą. W efekcie generuje to ogromną wartość, która zwykle jest pomijana w obliczeniach kosztów nieruchomości.​

Skalowalność

​WISE jest systemem elastycznym i skalowalnym. Można go dostosować do rozmiarów i wymagań nieruchomości, nawet jeśli ich potrzeby zmieniają się w czasie.​

Dodatkowo istnieje możliwość dodania wielu usług cyfrowych. Swegon INSIDE to zbiorcza nazwa usług cyfrowych, które wizualizują klimat wewnętrzny w nieruchomości i ułatwiają późniejsze kontrolę i optymalizację. Usługi te łączą wiedzę na temat klimatu wewnętrznego i duże ilości danych, zapewniając możliwość monitorowania i dostosowywania klimatu wewnętrznego w obrębie całego portfela nieruchomości.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O SWEGON INSIDE

Kompletny dostawca rozwiązania WISE

​System WISE pomaga firmie Swegon stać się kompletnym dostawcą w zakresie klimatu wewnętrznego. Współpraca z firmą Swegon jako kompletnym dostawcą oferuje wiele korzyści. Ryzyko problemów z koordynacją podczas planowania czy prac budowlanych jest ograniczone do minimum. Jeśli jesteś właścicielem lub osobą zamawiającą rozwiązanie WISE, system zostanie zaprojektowany tak, aby spełniał określone wymagania, a także uruchomiony, udokumentowany i jak najlepiej skoordynowany z innymi instalacjami.

Przeczytaj więcej o firmie Swegon w roli kompletnego dostawcy rozwiązania WISE