You might want to visit our North American website:

WISE voor vastgoedeigenaren

WISE voor vastgoedeigenaren

Perfect binnenklimaat met het laagste energieverbruik

WISE is in principe bedoeld om het binnenklimaat exact af te stellen op het gewenste niveau. Het systeem ventileert, koelt en verwarmt precies zoveel als nodig is, d.w.z. niet te veel, omdat dat energie kost, maar ook niet te weinig, omdat dat een negatieve invloed heeft op het comfort. Met WISE profiteert u van energie-efficiëntie, optimale processen, het ideale binnenklimaat en een totaal overzicht van het volledige systeem.​

Of u nu een nieuw pand bouwt of een bestaand gebouw renoveert, Swegon kan u altijd helpen aan een geschikt binnenklimaat en aan een optimaal energieverbruik voor een nog duurzamer gebouw. Lees hier meer over WISE en duurzaamheid.

Tevreden huurders

Omdat WISE garant staat voor het perfecte binnenklimaat, heeft het een aanzienlijke positieve impact op het welzijn en de prestaties van huurders. Tevreden huurders betekent minder klachten, bijv. over de temperatuur. Als er toch klachten komen, dan is het eenvoudig na te gaan wat op dat moment de exacte condities waren in de ruimte – en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Met WISE hoeft de beheerder niet eens op de locatie aanwezig te zijn. Swegon biedt een aantal digitale services die het mogelijk maken om data over producten en gebouwen te visualiseren en beheren. Lees hier meer over onze digitale services.​

​WISE draagt bij aan goede netto-opbrengsten, tevreden en gezonde huurders die lang blijven en een maximale return on investments in termen van verhuurgraad en inkomsten per m2.

Swegon heeft inmiddels meer dan 900 WISE systemen geleverd en geïnstalleerd.

Betrouwbare werking

Het WISE systeem bestaat uit ruimteproducten voor zowel lucht- als watervoerende klimaatsystemen, alle benodigde regelaars, ruimte-units en sensoren. Samen vormen deze elementen een geheel dat wordt aangestuurd via een uniek gepatenteerd systeem voor draadloze communicatie. Uniek in termen van betrouwbaarheid en eenvoud in gebruik.

​Aanpasbaar en toekomstbestendig

Het is een gegeven dat huurders niet eeuwig blijven. Als een huurder vertrekt, is het belangrijk dat de nieuwe huurder er zo snel mogelijk in kan trekken om de periode zonder inkomsten zo kort mogelijk te houden. Het is niet ongebruikelijk dat er voor de nieuwe huurder een aantal aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Met WISE zijn veranderingen aan regelingen en aanpassingen aan gebouwen geen enkel probleem! De producten van het WISE systeem kunnen eenvoudig van functie veranderen of, indien nodig, aan andere ruimten worden toegewezen. Dankzij de draadloze communicatie is het ingewikkeld en duur verleggen van communicatiekabels niet nodig. Alles om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken, met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk tijdens bedrijf en tijdens verbouwactiviteiten.

Verzamelde data bieden meerwaarde

WISE is ontwikkeld om te kunnen worden geïntegreerd met overkoepelende systemen en kan bijvoorbeeld communiceren via open API's.​

​In de huidige bouwwereld is het steeds gebruikelijker om systemen te installeren die doorlopend grote hoeveelheden waardevolle data verzamelen over het gebruik van het gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens over welke ruimten de afgelopen 24 uur zijn gebruikt om de schoonmaakwerkzaamheden te optimaliseren of aan informatie over de manier waarop het gebruik van het gebouw geregeld kan worden om energie te besparen. ​

​Door voor het binnenklimaat te kiezen voor WISE, bereidt u het gebouw voor op het kunnen beschikken over data voor alle slimme functies die al aanwezig zijn of nog worden ontwikkeld in het gebouw. Alle door WISE verzamelde data geven meerwaarde aan het gebouw. Hierbij kan het gaan om toepassingen voor bewaking en optimalisatie van het gebouw of om individuele regelingen van het binnenklimaat – de mogelijkheden zijn eindeloos!

“Sinds we WISE gebruiken, hebben we in ons LINK Business Center in Linköping zo goed als geen problemen meer met het binnenklimaat gehad. In ons pand met een vloeroppervlak van 13.500 m2 verhuren we ruimten aan meerdere huurders – het is eigenlijk een wonder dat we zo weinig klachten krijgen. We zijn enorm tevreden!”

Daniel Fäldt, Installation Manager, Lundbergs Fastigheter​

Vastgoedwaarde en netto-opbrengsten

​WISE voorziet in de perfecte omstandigheden voor goede netto-opbrengsten, tevreden huurders en effectieve investeringen. Met WISE komt het behalen van de hoogste niveaus van certificeringsprogramma's als WELL, LEED en BREEAM ook nog eens binnen handbereik. ​

Hieronder volgen een aantal referentieprojecten waarbij WISE bijdraagt aan grote verbeteringen in de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen:​

In dit kantoorgebouw is de vraag naar verwarming met 75% verminderd ten opzichte van gemiddelde kantoorgebouwen.​

​In deze school is het gelukt om een energiebesparing van maar liefst 70% te bereiken.

Waarom is het binnenklimaat in een gebouw zo belangrijk?

Swegon is expert op het gebied van het binnenklimaat en het WISE systeem is ontwikkeld op basis van deze expertise. Met het WISE systeem behaalt u een optimaal binnenklimaat (IEQ) met een extreem laag energieverbruik. ​

​Om het binnenklimaat als aangenaam te ervaren, spelen meerdere factoren een rol:​

  • Luchtkwaliteit​
  • Thermisch klimaat​
  • Relatieve vochtigheid​
  • Luchtsnelheid​
  • Akoestische omgeving​
  • Verlichting​

​Systemen voor het binnenklimaat en de ventilatie hebben invloed op de meeste van deze factoren, waardoor het belangrijk is hier zeker rekening mee te houden bij het ontwerp van uw gebouw. Onderzoek toont aan dat ongeveer een op de drie mensen een negatieve impact ervaart op de gezondheid als gevolg van het binnenklimaat op het werk, waarbij temperatuur en ventilatie het vaakst worden genoemd als bijdragende factoren. Een goed binnenklimaat kan het ziekteverzuim verminderen, de productiviteit verhogen en zorgen dat medewerkers langer blijven. Kortom, een enorme toegevoegde waarde die meestal niet wordt meegenomen in de kostenberekeningen van een gebouw.​

Schaalbaarheid

​WISE is een flexibel en schaalbaar systeem. Het systeem kan worden aangepast om tegemoet te komen aan verschillende behoeften, maten en eisen aan gebouwen, zelfs als deze behoeften in de loop van de tijd variëren.​

Het is ook mogelijk om een aantal digitale services toe te voegen. Onder de verzamelnaam Swegon INSIDE bieden we digitale services aan om het binnenklimaat in een gebouw te visualiseren en vervolgens opvolging en optimalisatie te faciliteren. Deze services combineren kennis over het binnenklimaat met grote hoeveelheden data en bieden de mogelijkheid het binnenklimaat binnen de gehele vastgoedportfolio te monitoren en aan te passen.

LEES MEER OVER SWEGON INSIDE

Totaalaanbieder van WISE

​Het WISE systeem helpt Swegon uit te groeien tot totaalaanbieder op het gebied van het binnenklimaat. Samenwerken met Swegon als totaalaanbieder levert veel voordelen op. Het risico op coördinatieproblemen tijdens zowel de plannings- als de bouwfase wordt tot een minimum beperkt. Als eigenaar of besteller van een WISE systeem weet u zeker dat het systeem is ontworpen om tegemoet te komen aan specifieke eisen en op de best mogelijke manier in bedrijf is gesteld, perfect is gedocumenteerd en optimaal is afgestemd op andere systemen.

Lees meer over Swegon als totaalaanbieder van WISE