You might want to visit our North American website:

Swegon INSIDE

Swegon INSIDE är det gemensamma namnet för våra digitala tjänster som dels visualiserar inomhusklimatet i fastigheten och dels möjliggör för optimering därav. Dessa tjänster möjliggör för ett behagligt inomhusklimat, en minskad belastning på miljön och en förbättrad fastighetsekonomi.

Lösningen finns i fastigheten

Med hjälp av Swegon INSIDE kan den befintliga datan i fastigheten analyseras och eventuella driftproblem kan avhjälpas med en noga anpassad lösning. På så sätt är det lätt att tillgodose ett optimalt inomhusklimat och en säker drift.

Ett behagligt inomhusklimat på arbetsplatsen främjar inte bara hälsan och välbefinnandet, det ökar även produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.

 

Läs mer om inomhusklimat och produktivitet i vår guide

Tydlig reducering av kundklagomål

Den AI-drivna analysen av fastigheten med Swegon INSIDE, som även visualiserar inomhusklimatet på ett lättbegripligt sätt, har visats minska mängden klagomål från hyresgäster med upp till 95%.

 

Swegons erbjudande

De digitala tjänsterna innefattar idag tre olika verktyg för att hantera och visualisera fastighetens data.

De tre har något olika egenskaper.

   

Kontakta oss

   

Magnus Andersson

Affärsenhetschef Digitala tjänster
08-617 15 22
073-040 39 11
magnus.andersson@swegon.se

Lucas Thorheim

Account Manager
031-704 23 44
076-125 61 44
lucas.thorheim@swegon.se

Martin Petersson

Account Manager
08-617 15 41
076-116 49 41
martin.petersson@swegon.se