You might want to visit our North American website:

Digitala tjänster från Swegon

Våra digitala tjänster har vi samlat under namnet Swegon INSIDE, de visualiserar inomhusklimatet i fastigheten på lite olika sätt och tillåter optimering därav. Dessa tjänster möjliggör för ett behagligt inomhusklimat, en minskad belastning på miljön och en förbättrad fastighetsekonomi.

Lösningen finns i fastigheten

Med hjälp av Swegon INSIDE kan den befintliga datan i fastigheten analyseras och eventuella driftproblem kan avhjälpas med en noga anpassad lösning. På så sätt är det lätt att tillgodose ett optimalt inomhusklimat och en säker drift.

Ett behagligt inomhusklimat på arbetsplatsen främjar inte bara hälsan och välbefinnandet, det ökar även produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.

 

Läs mer om inomhusklimat och produktivitet i vår guide

Tydlig reducering av kundklagomål

Den AI-drivna analysen av fastigheten med Swegon INSIDE, som även visualiserar inomhusklimatet på ett lättbegripligt sätt, har visats minska mängden klagomål från hyresgäster med upp till 95%.

 

Swegons erbjudande

De digitala tjänsterna innefattar idag ett flertal olika verktyg för att hantera och visualisera produkters och fastigheters data. Tjänsterna har något olika egenskaper, men det är till exempel möjligt att presentera Swegon INSIDE Analytics och INSIDE Visualisation tillsammans nedan då de har en del gemensamt.

INSIDE Manager

Med hjälp av Swegon INSIDE Manager kan de Swegonprodukter som är kompatibla med Swegon INSIDE övervakas och kontrolleras. Genom att nyttja ett inloggningskonto kan användaren lista sina kompatibla produkter, nyttja ett flertal larmfunktioner och skapa rapporter på till exempel driftprestanda eller energiåtgång. Tjänsten är utformad för, bland andra, byggnads tekniker och fastighetsskötare och fungerar som ett tillförlitligt stöd i deras arbete.

INSIDE App

Swegon INSIDE App är en tilläggstjänst till Swegons system för behovsstyrt inomhusklimat, WISE. Appen ger hyresgästen möjlighet att se ett nuläge för inomhusklimatet och användaren tillåts göra vissa justeringar av temperaturen för aktuellt rum.

INSIDE Optimiser

INSIDE Optimiser är en helhetstjänst som samlar Swegons digitala tjänster och inkluderar stöd från en av våra erfarna och kunniga tekniker, en värdefull tjänst för att få teknisk expertis eller för att stötta en befintlig serviceorganisation. Tjänsten innefattar två servicetillfällen, ofta planerade vid årets säsongsövergångar, samt kontinuerlig övervakning av avvikelser. Teknikern kommer, med sin kompetens, rekommendera eventuella åtgärder för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat, och kommer med hjälp av INSIDE Analytics, kunna bidra till att proaktivt vårda byggnaden.

   

Kontakta oss

   

Magnus Andersson

Affärsenhetschef Digitala tjänster
08-617 15 22
073-040 39 11
magnus.andersson@swegon.se

Lucas Thorheim

Account Manager
031-704 23 44
076-125 61 44
lucas.thorheim@swegon.se

Martin Petersson

Account Manager
08-617 15 41
076-116 49 41
martin.petersson@swegon.se