You might want to visit our North American website:

Digitala tjänster

Med hjälp av den digitala tjänsten Swegon INSIDE kan inomhusklimatet i fastigheten optimeras och på så vis skapa bättre förutsättningar för människan, planeten och ekonomin.

Lösningen finns i fastighetens data

Med hjälp Swegon INSIDE kan vi analysera den befintliga datan i fastigheten och hitta lösningar på driftproblem för att tillgodose ett optimalt inomhusklimat.
Ett gott inomhusklimat främjar hälsan och därmed människans välbefinnande på arbetsplaten vilket i sin tur ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. 

Läs mer om inomhusklimat och produktivitet

 

Med hjälp av AI-driven analys av inomhusklimatet som visualiseras på ett lättbegripligt sätt minskas klagomålen från hyresgästerna med upp till 95%.

Vårt erbjudande - Swegon INSIDE

Swegon INSIDE analyserar inomhusklimatet med hjälp av AI (artificiell intelligens) och består av olika typer av tjänster.

   

Kontakta oss

   

Magnus Andersson

Affärsenhetschef Digitala tjänster
08-617 15 22
073-040 39 11
magnus.andersson@swegon.se

Lucas Thorheim

Account Manager
031-704 23 44
076-125 61 44
lucas.thorheim@swegon.se

Martin Petersson

Account Manager
08-617 15 41
076-116 49 41
martin.petersson@swegon.se