You might want to visit our North American website:

Room Unit Design

Room Unit Design
Room Unit Design is een webgebaseerd selectieprogramma en simulatietool voor ruimte-units. RUD helpt de meest geschikte oplossingen voor een project te vinden op basis van gedefinieerde waarden en configuratieopties.


Start het programma en voer direct basis- of geavanceerde berekeningen uit.

Start Room Unit Design