You might want to visit our North American website:

Hur kommer jag in i servicemenyn?

När man har COMPACT AIR II så använder man sig av en knapptryckskod. Man börjar med att öppna dörren. Sedan tryck RES då när larmet dyker upp i displayen. 

1.Tryck och håll inne knapp 4 i 6 sekunder. 

2.Tryck in knapp 2 under 1 sekund, utan att släppa knapp 4. 

3.Håll inne knapp 4 ytterligare 8 sekunder tills SERVICEMODE dyker upp i displayen.

4.Släpp knappen. 

Du har nu fyra val:

N1 – Återgå till huvudmeny

N2 – Installationsmeny

N3 – Driftinfo med tider och kanal/filterkalibrering

N4 – Manuell test och kalibrering