You might want to visit our North American website:

Kuinka pääsen huoltovalikkoon?

COMPACT AIR II:ssa käytetään näppäinkoodia. Avaa aluksi luukku. Paina sitten RES, kun hälytys tulee näyttöön. 

1. Pidä painike 4 painettuna 6 sekuntia. 

2. Paina painiketta 2 yhden sekunnin ajan ilman, että vapautat painikkeen 4. 

3. Pidä painike 4 painettuna vielä 8 sekunnin ajan, kunnes SERVICEMODE näkyy näytössä.

4. Vapauta painike. 

Sinulla on nyt neljä vaihtoehtoa:

N1– Palaa päävalikkoon

N2– Asennusvalikko

N3– Käyttötiedot aikoineen sekä kanava-/suodatinkalibrointi

N4– Manuaalinen testi ja kalibrointi