You might want to visit our North American website:

Jak uzyskać dostęp do menu serwisowego?

W przypadku modułu COMPACT AIR II używa się kodu przyciskowego. Na początek należy otworzyć drzwi. Następnie, gdy na wyświetlaczu pojawi się alarm, wciśnij RES. 

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk 4 przez 6 sekund. 

2. Bez zwalniania przycisku 4, wciskaj przez sekundę przycisk 2. 

3. Wciśnij i przytrzymaj przez kolejne 8 sekund przycisk 4, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis SERVICE MODE (tryb serwisowy).

4. Zwolnij przycisk. 

Teraz masz do wyboru cztery opcje:

N1 – Powrót do menu głównego

N2 – menu Instalacja

N3 – Dane o działaniu, łącznie z czasami i kalibracją kanału/filtra

N4 – Ręczny test i kalibracja