You might want to visit our North American website:

Hvordan kommer jeg ind i servicemenuen?

Når man har COMPACT AIR II, så anvender man en tastaturkode. Du starter med at åbne døren. Tryk derefter på RES, når navnet vises i displayet. 

1. Tryk på knap 4, og hold den inde i 6 sekunder. 

2. Tryk på knap 2 i 1 sekund uden at slippe knap 4. 

3. Hold knap 4 inde i yderligere 8 sekunder, indtil SERVICEMODE vises i displayet.

4. Slip knappen. 

Du har nu fire valg:

N1 – Gå tilbage til hovedmenu

N2 – Installationsmenu

N3 – Driftsinfo med tider og kanal/filterkalibrering

N4 – Manuel test og kalibrering