You might want to visit our North American website:

Hvordan kommer jeg inn i servicemenyen?

Når man har COMPACT AIR II, benytter man seg av en tastkode. Man begynner med å åpne døren. Trykk deretter på RES når alarmen vises i displayet. 

1. Trykk på knapp 4 og hold den inne i 6 sekunder. 

2. Trykk på knapp 2 i 1 sekund, uten å slippe knapp 4. 

3. Hold knapp 4 inne i ytterligere 8 sekunder, til SERVICEMODE vises i displayet.

4. Slipp knappen. 

Du har nå fire valg:

N1 – Gå tilbake til hovedmeny

N2 – Installasjonsmeny

N3 – Driftsinfo med tider og kanal/filterkalibrering

N4 – Manuell test og kalibrering