Hur kopplar jag in yttre komponenter?

CASA Comfort – inkoppling av tillbehör beskrivs i respektive manual.

CASA Smart — inkoppling beskrivs i respektive tillbehörsmanual.