You might want to visit our North American website:

Smart spiskåpor

Också i villor kan spiskåpan anslutas via kanalen till ventilationsaggregatet. Spiskåpan behöver inte någon separat fläkt, avluftskanal, takgenomföring eller takhuv. Möjliggör balanseringsfunktion för spiskåpa.