You might want to visit our North American website:

SMART Link+

Ett system som sammanlänkar inomhusklimatbehoven med en optimerad kyl- och värmeproduktion

Besparingar i tid och kostnader

  • För fastighetsägare och installatörer är ekonomisk drift, enkel installation och användarvänlighet faktorer av största betydelse.
  • SMART Link+ är ett inbyggt standardalternativ på Swegons reglerplattformar och minskar installationstiden och kostnaderna på plats, eftersom anslutning av alla enheter till ett nätverk är allt som behövs.

Användarvänlig webgränssnitt

  • Alla SMART Link+-funktioner i aggregat för kyla/värme och åtkomst till externa fastighetsautomationssystem för integrering finns tillgängliga via luftbehandlingsaggregatets regulatorer.

Ett komplett energihanteringssystem

  • Flera hydroniska kretsar kan styras och optimeras från varje luftbehandlingsaggregat. Som exempel kan nämnas kretsar för värme och kyla i centralvärmesystem, kylbafflar eller fläktkonvektorer.
  • SMART Link+ hanterar också externa system för värme och kyla, t.ex. fjärrvärme och markkyla.

Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
SMART Link+, funktionsguide (pdf 796.24kB) GOLD IOM-manual 2022-08-08