You might want to visit our North American website:

MIRUVENT

Takfläkt med smarta lösningar och intelligenta styrmöjligheter

Takfläkt MIRUVENT är en takfläkt med hölje i korrosionsbeständig aluminium. Takfläkten finns i 5 fysiska storlekar med 27 olika lufflödesvarianter upp till 24 000 m3/h.

  • Flera storlekar och varianter med varvtalsstyrning och EC-motorer ger möjlighet till energieffektiv drift
  • Uppåtriktad luftström förhindrar nedsmutsning av taket
  • Intelligent styrutrustning med energimätning

Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
Takfläkt (pdf 1.13MB) MIRUVENT Teknisk katalog 2024-04-05
Takfläkt (pdf 721.32kB) MIRU-3 IOM-manual 2020-02-28
Funktionsguide MIRUVENT (pdf 787.17kB) MIRU-3 IOM-manual 2023-06-09
EG-försäkran om maskinens överensstämmelse (pdf 146.09kB) MIRU-3 Kvalitetsdokument 2023-06-21