You might want to visit our North American website:

Nasze główne wartości, cel i obietnica

Nasze główne wartości 

Empatia wobec klienta l Zaufanie l Zaangażowanie

Nasze główne wartości przenikają wszystko, co robimy i są podstawą naszych decyzji oraz tego,
jak traktujemy się nawzajem.

Stanowią fundament naszej pracy, w której zachęcamy do przejawiania inicjatyw i do samodzielnego podejmowania decyzji. Wierzymy, że każdy jest w stanie ustalać priorytety i podejmować właściwe decyzje w oparciu o nasze wartości.

Wyznaczają one punkty odniesienia, które są miarą naszych działań zarówno na poziomie całej organizacji,
jak i jednostki.

Empatia wobec klienta

Empatia wobec klienta polega na spojrzeniu na rzeczy i problemy jego oczami, prawdziwym zrozumieniu stojących przed nim wyzwań i pozwoleniu, aby był to czynnik kierujący naszą codzienną pracą w relacji z nim oraz wszystkimi współpracownikami.

Tylko wtedy możemy zaoferować rozwiązania, które generują realną wartość.

Zaufanie

Wierzymy, że zaufanie między ludźmi jest niezbędne we wszystkim, co robimy.
Wraz z upływem czasu za zaufaniem podąży wiarygodność, co do naszej solidności.

Zaangażowanie

Jesteśmy ambitni, ciekawi i dążymy do tego, by być najlepszymi w tym, co robimy. Podnosimy poprzeczkę i zachęcamy wszystkich do podejmowania inicjatywy i do samodzielnego podejmowania decyzji.

Nasz cel

Tworzymy zdrowe i przyjazne środowisko wewnętrzne, żeby przebywający w nim ludzie czuli się dobrze każdego dnia, teraz i w przyszłości.

 

Nasza obietnica

Jesteśmy partnerami w zakresie rozwiązań dla środowiska wewnętrznego. Nasze systemy działają zgodnie z oczekiwaniami  klienta, a my jesteśmy pomocni od początku do końca projektu, a także w trakcie użytkowania systemu.