You might want to visit our North American website:

Zrównoważony rozwój w firmie Swegon

„Zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem obecnego i przyszłego sukcesu firmy Swegon”.
Andreas Örje Wellstam, Dyrektor generalny, Swegon Group

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

W firmie Swegon zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkich działań. Firmowe aspekty zrównoważonego rozwoju są związane z naszym kodeksem postępowania, strategiami na rzecz zrównoważonej przyszłości i sprawozdawczością. To ważne tematy, które przyczyniają się do zmian wraz z rozwojem naszej firmy.  

 

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Swegon

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Jak zmniejszyć wbudowane emisje dwutlenku węgla dzięki koncepcji RE:3

Poznaj nasze inicjatywy na rzecz zmniejszenia wbudowanych emisji dwutlenku węgla w budynkach. Zebraliśmy nasze wzmożone prace w ramach jednej koncepcji, której nadaliśmy nazwę RE:3. Jest to podejście skupiające się na trzech kluczowych filarach obiegu zamkniętego: RE:duce, RE:use i RE:vitalise. Dowiedz się więcej na temat aktualnych działań i dotychczasowych postępów.

 

Dowiedz się więcej

Deklaracje środowiskowe produktów

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to niezależnie potwierdzony i zarejestrowany dokument, który przedstawia przejrzyste i porównywalne informacje na temat wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.

 

Dowiedz się więcej

 

 

Klimat wewnętrzny i zrównoważony rozwój

Nasze rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne wykorzystywane w budynkach na całym świecie bezpośrednio i pośrednio wpływają na ludzi i środowisko. Dotychczas przedstawiliśmy, jak zwiększamy transparentność produktów poprzez wykorzystywanie deklaracji środowiskowych (EPD) i jak drobne działania przyczyniają się do dużych zmian w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Zaprezentowaliśmy również film mówiący o tym, jak ważne jest uwzględnienie perspektywy ludzi, gdy mowa o zrównoważonym rozwoju.

Uwzględnianie aspektu ludzkiego podczas projektowania, opracowywania i produkowania rozwiązań do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia przekłada się na dobry klimat wewnątrz pomieszczeń. Ogólnie rzecz biorąc, 90% życia spędzamy w pomieszczeniach i codziennie wdychamy 20 razy więcej powietrza, niż spożywamy żywności. Zdrowy i komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń jest niezbędny do produktywnego i strategicznego myślenia oraz do bardzo potrzebnego odpoczynku i dobrego samopoczucia. 

 

Dowiedz się więcej, dlaczego klimat wewnątrz pomieszczeń jest ważny

Certyfikaty dla budynków ekologicznych

W firmie Swegon dysponujemy wiedzą i doświadczeniem z pracy nad projektami, które muszą spełniać krajowe lub międzynarodowe normy budowlane. Oferujemy produkty, usługi i wiedzę fachową rozmaitym klientom. Ich obiekty uzyskują certyfikaty potwierdzające spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymogów norm BREEAM, LEED i WELL i powstają zgodnie z normą dla budynków pasywnych. Nasze rozwiązania HVAC przyczyniają się do tego na różne sposoby. Nie tylko tworzą zdrowe i komfortowe środowiska wewnętrzne, lecz także zapewniają m.in. efektywność energetyczną i zrównoważony charakter. Poniżej znajdziesz kilka przykładów.

 

Ökern Portal w Olso, Norwegia

Budynek Entopia w Cambridge, Wielka Brytania

Hotel Nobu w Warszawie, Polska

 

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów budowlanych

Lokalne inicjatywy

Swegon jest przedsiębiorstwem globalnym prowadzącym działalność produkcyjną i handlową w różnych krajach na świecie. Nieuchronnie skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju różnią się w zależności od warunków i wyzwań poszczególnych obiektów i regionów. Chcemy jednak być transparentni i doceniać inicjatywy realizowane w obrębie organizacji. Przedstawiamy tutaj wybrane, godne uwagi działania podejmowane lokalnie w przedsiębiorstwie.

 

Do naszych lokalnych inicjatyw