You might want to visit our North American website:

Vastuullisuus Swegonissa

"Vastuullisuus on Swegonin menestyksen avaintekijä – tänään ja huomenna." Andreas Örje Wellstam, Swegon-konsernin toimitusjohtaja

Yritysten vastuullisuus

Vastuullisuus on Swegonissa kaiken toimintamme perustana. Vastuullisuusnäkökohdat liittyvät käytännesääntöihimme, vastuullisen tulevaisuuden strategioihin ja raportointiin. Ne ovat erittäin tärkeitä aiheita, jotta voimme vaikuttaa liiketoimintamme kasvuun.  

 

Lue lisää vastuullisuudesta Swegonista

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Kuinka vähentää sitoutunutta hiiltä RE:3:n avulla

Tutustu aloitteisiimme rakennusten sitoutuneen hiilen vähentämiseksi. Olemme koonneet tiivistyneen työmme käsitteen alle, jota kutsumme RE:3:ksi. Lähestymistapa perustuu kolmeen keskeiseen kierrätysperiaatteeseen – RE:duce, RE:use ja RE:vitalise. Lue lisää käynnissä olevista toimistamme ja tähän mennessä saavutetusta edistyksestä.

 

Lue lisää

Ympäristöselosteet

Ympäristöseloste (EPD) on riippumattomasti todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan avointa ja vertailukelpoista tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

 

Lue lisää

 

 

Sisäilmasto ja vastuullisuus

Sisäilmastoratkaisuilla, joita tarjoamme rakennuksiin maailmanlaajuisesti, on suora ja epäsuora vaikutus ympäristöön ja ihmisiin. Tähän mennessä olemme kuvailleet, miten tuotteiden avoimuutta lisätään EPD-asiakirjojen avulla, miten pienillä asioilla voi olla merkitystä kiertotalouden toteuttamisessa ja miten ihmisten näkökulma vastuullisuudesta on olennaisen tärkeä.

Ihmisten huomioon ottaminen ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen kehittämisen, valmistuksen ja suunnittelun yhteydessä tarkoittaa hyvän sisäilmaston tuloksen tarkastelua. Vietämme yleensä noin 90 prosenttia elämästämme sisätiloissa, ja hengitämme päivittäin 20 kertaa enemmän ilmaa kuin syömme ruokaa. Terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto on ratkaisevan tärkeä tuottavuuden ja strategisen ajattelun kannalta, samoin kuin hyvin tarvittavan levon ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. 

 

Lue lisää siitä, miksi sisäilmastolla on merkitystä

Vihreä rakennus -sertifikaatit

Meillä Swegonilla on tietoa ja kokemusta hankkeista, joissa pyritään saavuttamaan yksi tai useampi kansallinen ja/tai kansainvälinen rakennusstandardi. Olemme tarjonneet tuotteita, palveluja ja asiantuntemusta monille asiakkaille, ja heidän kiinteistönsä on sertifioitu BREEAM-, LEED- ja WELL-luokitusten huipputasojen mukaisesti tai rakennettu Passive House -standardin mukaisesti. LVI-ratkaisumme edistävät monin tavoin viihtyisän ja terveellisen sisäympäristön luomista, mutta myös esimerkiksi energiatehokkuutta ja kestävyyttä. Katso alla muutama valittu vertailutapaus.

 

Ökern Portal Olsossa, Norjassa

Entopia-rakennus Cambridgessa, Isossa-Britanniassa

Nobu hotelli Varsovassa, Puolassa

 

Lisätietoja rakennussertifikaateista

Paikalliset aloitteet

Swegon on maailmanlaajuinen yritys, jolla on tuotantoa ja myyntiä useissa maissa eri puolilla maailmaa. Tehokkaat toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi vaihtelevat väistämättä paikkakunta- ja aluekohtaisten olosuhteiden ja haasteiden mukaan. Haluamme kuitenkin olla läpinäkyviä ja nostaa esiin organisaatiossamme tapahtuvat toimet. Esittelemme tässä valikoiman yrityksen monista merkittävistä paikallisista aloitteista.

 

Paikallisiin aloitteisiimme