You might want to visit our North American website:

Bærekraft i Swegon

"Bærekraft er en grunnleggende forutsetning for at Swegon skal være fremgangsrikt
– i dag og i morgen."
Andreas Örje Wellstam, konsernsjef Swegon Group

Bærekraft

I Swegon ligger bærekraft under i alt vi gjør. De selskapsmessige aspektene ved bærekraft er knyttet til de etiske retningslinjene våre, strategiene våre for en bærekraftig fremtid og rapportering – svært viktige temaer for å utgjøre en forskjell i takt med at vi får virksomheten til å vokse.  

 

Lær mer om bærekraft i Swegon

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Hvordan redusere innebygd karbon med RE:3

Utforsk initiativene våre for å redusere innebygd karbon i bygninger. Vi har samlet arbeidet vårt på dette feltet under konseptet vi kaller RE:3. Denne tilnærmingen er konsentrert om de tre viktigste prinsippene for sirkularitet – RE:duce, RE:use og RE:vitalise. Lær mer om våre pågående aktiviteter og fremdriften vi har gjort så langt.

 

Utforsk mer

Miljøvaredeklarasjoner (EPD)

En miljøvaredeklarasjon (Environmental Product Declaration, EPD) er et uavhengig verifisert og registrert dokument som gir transparent og sammenlignbar informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom produktets levetid.

 

Finn ut mer

 

 

Inneklima og bærekraft

Inneklimaløsningene vi leverer til bygninger over hele verden, har direkte og indirekte innvirkning på miljøet og menneskene. Så langt har vi beskrevet hvordan produkttransparens økes ved hjelp av EPD-er, hvordan små ting kan utgjøre en forskjell i jakt på en sirkulær økonomi, og (i filmen) hvordan et menneskelig perspektiv på bærekraft er av avgjørende betydning.

Å ha menneskene i tankene under utvikling, produksjon og design av løsninger for ventilasjon, oppvarming og kjøling, er å se på resultatet av et godt inneklima. Vi bruker generelt sett rundt 90 % av livet vårt innendørs, og vi puster 20 ganger mer luft enn vi spiser mat hver dag. Et sunt og komfortabelt innemiljø er avgjørende for produktivitet og strategisk tenking samt for tiltrengt hvile og generelt velvære. 

 

Finn ut mer om hvorfor inneklima er viktig

Miljøsertifiseringer

I Swegon har vi både kunnskap om og erfaring fra å jobbe med prosjekter rettet mot å oppnå en eller flere av de nasjonale og/eller internasjonale byggestandardene. En rekke kunder har fått tilgang til produkter, tjenester og ekspertise, og eiendommene deres er sertifisert i henhold til høyeste BREEAM-, LEED- og WELL-nivå eller bygd i tråd med passivhusstandarden. HVAC-løsningene våre bidrar på en rekke måter, ikke bare når det gjelder å skape komfortable og sunne innemiljøer, men også innen aspekter som energieffektivitet og bærekraft. Se noen utvalgte referansesaker nedenfor.

 

Økern Portal i Oslo

Entopia-bygningen i Cambridge i Storbritannia

Nobu hotell i Warsawa i Polen

 

Les mer om bygningssertifiseringer

Lokale initiativer

Swegon er et globalt selskap med produksjon og salg i flere land over hele verden. Hvilke tiltak som fungerer best for å oppnå bærekraftig utvikling, varierer derfor ut fra steds- og områdespesifikke forhold og utfordringer. Vi ønsker imidlertid både å være transparente og å anerkjenne tiltakene som foregår i hele organisasjonen. Her presenterer vi et utvalg av de mange flotte tiltakene som er iverksatt lokalt i selskapet.

 

Til de lokale tiltakene våre