You might want to visit our North American website:

.

.

.

Bærekraft hos Swegon

"Sustainability is a key enabler for Swegon to be successful - today and tomorrow."
Andreas Örje Wellstam, Swegon Group CEO

Ved å levere EPD (Environmental Product Declarations) blir Swegon den første store HVAC-leverandøren i Europa som viser miljøpåvirkningen av produktene sine på den mest transparente måten.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.


De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne og gir et godt grunnlag for å ta beslutninger for grønne byggeprosjekter …

EPD gjør det også mulig å score ytterligere poeng innenfor store grønne bygningssertifiseringer som BREEAM, LEED og DGNB.

Swegon har nå tredjepartsverifiserte EPDer tilgjengelig basert på Swegon-spesifikke livssyklusvurderingsberegninger. CASA-Smart, ALS-plenumskamrene, Ceiling Collection-luftventilene og utvalgte produkter fra CLA-demperne og PARASOL-komfortmodulene er nå dokumentert i vår produktportefølje for romenheter.

Les mer her

Fra lineær til sirkulær tilnærming

Sirkularitet er et mye omtalt tema innen bærekraft, men hva betyr det egentlig? Og hvordan jobber vi med det i Swegon?

Les mer om sirkularitet

Vi tar vårt ansvar på alvor ...

Fordi våre løsninger har en direkte og indirekte innvirkning på menneskene og miljøet rundt oss.

Ettersom våre inneklimaløsninger tenker helhet  for å skape produktive og sunne innemiljøer, føles det naturlig for oss å gjøre det samme når vi jobber med bærekraft.

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Se vår video for å få et inntrykk av hvordan Swegon jobber med bærekraft.