You might want to visit our North American website:

Bærekraft hos Swegon

"Sustainability is a key enabler for Swegon to be successful - today and tomorrow."
Andreas Örje Wellstam, Swegon Group CEO

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Vår strategi innen bærekraft

Bærekraft hos Swegon er i bunn og grunn fundamentalt for alt vi gjør. De bedriftsmessige aspektene ved bærekraft omfatter vår etiske retningslinjer (Code of Conduct), strategier for en bærekraftig fremtid, Åpenhetsloven og rapportering - svært viktige emner for å gjøre en forskjell mens vår virksomhet vokser.

Les med om vår strategi

Environmental Product Declaration

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Les mer her

Fra lineær til sirkulær tilnærming

Sirkularitet er et mye omtalt tema innen bærekraft, men hva betyr det egentlig? Og hvordan jobber vi med det i Swegon?

Les mer om sirkularitet

Vi tar vårt ansvar på alvor ...

Fordi våre løsninger har en direkte og indirekte innvirkning på menneskene og miljøet rundt oss.

Ettersom våre inneklimaløsninger tenker helhet  for å skape produktive og sunne innemiljøer, føles det naturlig for oss å gjøre det samme når vi jobber med bærekraft.