You might want to visit our North American website:

Hållbarhetsrapportering

Swegon är en del av Latourgruppen och följer således de grundläggande ramarna för Latours uppförandekod med dess tillhörande policies och åtaganden.

Vi rapporterar för närvarande vårt hållbarhetsarbete inom olika områden genom Latours årliga rapportering.

Vi värdesätter transparens och mätbarhet som två avgörande element
i arbetet med hållbarhet genom följande riktlinjer:

1. Det du inte vet kan du inte åtgärda. 

2. Det du inte kan mäta kan du inte förbättra.

Läs Latours senaste hållbarhetsrapport på svenska eller engelska.