You might want to visit our North American website:

Smarta byggnader ger smarta personer

För att skapa bästa möjliga inomhusklimat krävs det att det är möjligt att mäta och reglera efter de värden som är viktigast för människans välmående och prestation – något som är möjligt i den smarta byggnaden, där alla förutsättningar finns för att säkerställa bra inomhusklimat. 

Ditt välbefinnande påverkar ekonomin

Inomhusklimat och produktivitet är starkt sammankopplat.

Med hjälp av de smarta funktionerna i den smarta byggnaden kan inomhusklimatet anpassas och regleras efter de individer som befinner sig i den och därmed bidra till ekonomiska besparingar.

Det är 100 gånger mer värt att optimera produktiviteten hos de som arbetar i lokalerna genom att erbjuda ett perfekt inomhusklimat jämfört med att spara energi och göra avkall på just detta. Ett bra inomhusklimat bidrar till stora besparingar i form av t.ex. indragna sjukskrivningskostnader. 

Människans välmående i fokus

Hör vår produktchef för rumsstyrsystem, Caroline Jacobsson, prata om människans välmående i rummet. 

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon