You might want to visit our North American website:

Ljud

Störande eller alldeles underbart

Alla har vi en relation till ljud, en del som oljud eller buller, en del mer trivsamma ljud som t.ex. musik eller ljud från havets vågor. Men vad är ljud egentligen? Det vi uppfattar som ljud är tryckförändringar i luften. Tryckvariationerna sprids som vågrörelser och uppfattas som ljud av örat. Luftens molekyler sätts helt enkelt i svängning.

Vad är ljud?

Ljud är tryckvariationer skapade av en ljudkälla, t.ex. en högtalare, som påverkar luftmolekylen närmast ljudkällan och som i sin tur sätter den i svängning (vibration). Luftmolekylen knuffar då till molekylen närmast sig, som börjar svänga och knuffar till nästa molekyl o.s.v. Tryckvariationerna sprids då i luften som en vågrörelse. Vågrörelsen sprids till människan, där trumhinnan i örat börja svänga med samma vågrörelse som molekylerna. Vår hjärna omvandlar trumhinnans rörelse och skapar ljud.

Vad händer när jag höjer volymen?

När du höjer volymen när du lyssnar på musik ökar ljudstyrkan och ljudvågorna blir högre. Läs mer här om olika fenomen inom ljud. 

Ljudet och dess fenomen

Ljudet i rummet

Vad händer när ljudet kommer in i rummet? 

Ljudet i rummet

Hur påverkar ljudet oss?

Hur ljud påverkar inomhusklimatet är väldigt individuellt - en del trivs med bakgrundsljud såsom musik eller att höra sorl från andra människor, medan en del trivs bäst när det är helt tyst.

Ljud är en viktig faktor av inomhusklimatet och som påverkar oss och vår hälsa i stor utsträckning. Det är inte bara höga ljud som är farliga, även monotona och ihållande toner i vistelsemiljön ger upphov till långsiktiga hälsoproblem. Uträkningar visar att befolkningen går miste om miljontals år av hälsosam livslängd – enbart i Västeuropa ca. 20 000 år p.g.a. tinnitus, 60 000 år pga. hjärtsjukdomar och 900 000 år p.g.a. sömnstörningar.*

Faktum är att sjukdomar som vi i västvärlden dör av och som tidigare relaterats till dålig kost och brist på motion faktiskt kan orsakas av fel ljudbild. En av de alvarligaste sjukdomarna är hjärtstillestånd.***

Även produktiviteten påverkas av ljudmiljön. Studier visar samband mellan eliminering av oljud och ökad produktivitet - för varje 1 dB av oljud som elimineras i akademisk miljö ökar exempelvis produktiviteten med 0.7%.**

En av de allra vanligaste källan till klagomål på inomhusklimatet är buller från ventilationsanläggningar, både på arbetsplatser och i bostäder.

Våra vanligaste ljud i från ventilationsanläggningar är:

  • Fläktljud
  • Strypljud från spjäll
  • Luftströmningsljud
  • Överhörningsljud

*Källa : Burden of disease from environmental noise, World Health Organization, 2011.
**Källa: Kockat J, Dorizas PV, Volt J, Staniaszek D. Building 4 People: Quantifying the benefits of energy renovation investments in schools, offices and hospitals. Buildings 2030. Buildings Performance Institute Europe (BPIE), 2018.
***Källa: Martin Ottersten, development engineer, Swegon.

Läs mer om ljud i våra bloggar

Swegons lösningar för en bättre ljudmiljö

Helst ser vi att oljud aldrig ens uppstår, och i de fall de är oundvikliga så vill vi eliminera dem så effektivt som möjligt. För att lyckas bra med våra ljudmiljöer med avseende på ventilation, värme och kyla, finns en hel palett av verktyg att arbeta med.

Utöver de produkter vi illustrerar i bilden nedan ska vi inte glömma våra överluftsdon, som ser till att luften enkelt kan röra sig t.ex. mellan kontor och korridor, utan att ljuden följer med.

Är du nyfiken på mer, så följer längre ner ett par exempel på hur vi kan bidra till en hälsosam och produktiv ljudmiljö.

     

Hemligheten bakom ett tyst luftbehandlingsaggregat

Ett luftbehandlingsaggregat som inte är rätt utformat kan utgöra en kraftig ljudkälla vars vibrationer både sprider oljud i närmiljön och fortplantar sig genom ventilationssystemet. För att slippa hantera symptomen är det viktigt att förhindra att vibrationer uppstår direkt vid källan.

För att uppnå detta krävs att varje del i aggregatet är utformad för att passa in i en harmonisk helhet utan de obalanser som ger upphov till vibrationer och ljud. Ett exempel på detta är Swegons GOLD, designad med nyckelkomponenter som det egenutvecklade fläkthjulet – skräddarsydda för just GOLD.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Hur fungerar Swegons ljuddämpare?

I Swegons ljuddämpare används porös mineralull som ljudabsorbent. När ljudvågor penetrerar mineralullen omvandlas delar av ljudenergin, av friktionen, till knappt märkbar värme. Hur mycket ljuddämpning man får i en enskild produkt påverkas av mineralullens tjocklek, luftspalter och längd på ljuddämparen.

Ljuddämparna har även konstruerats med hänsyn till de aerodynamiska egenskaperna, för att få så bra ljuddämpning som möjligt med minsta möjliga tryckfall för den passerande luften. Detta gör att fläktarna i systemet inte behöver arbeta så hårt, vilket sparar elenergi.

Lyssna noga i filmklippet till höger. Hör du hur ljudet förändras längs vägen?

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon