You might want to visit our North American website:

Temperatur

Vad är temperatur?

Temperatur är en fysikalisk storhet som kvantifierar hur varm eller kallt det är. Värme är ett mått på hur stor den inre energin i ett ämne är. Om vi pratar om lufttemperatur så kan man säga att luftens molekyler rör sig snabbare och har mer energi när det är varmare. Energin överförs från molekyler med hög energi till de med lägre energi när molekylerna krockar med varandra. På så sätt flyttas energin från varmt till kallt. När vi säger att vi tillför kyla till ett rum är det snarare så att vi transporterar bort värme.  

Läs mer om temperatur här

Temperaturen i byggnaden

Vad temperaturen är i en byggnad beror på hur mycket energi som tillförs eller försvinner ut ur rummen.

Läs mer här

Hur påverkar temperaturen oss?

Den termiska komforten är något som alla kan ha en åsikt om. Att det är för varmt eller för kallt på kontoren är återkommande missnöjesyttringar i medarbetarundersökningar och arbetsmiljökartläggningar på många arbetsplatser. Ett dåligt inomhusklimat med temperaturer som är för höga eller för låga kan påverka hur attraktiv en arbetsgivare är. Indirekt påverkar det också produktivitet genom att tid och energi läggs på att diskutera inneklimatet. 

Läs vidare om hur temperaturen påverkar oss

Hur regleras temperaturen i byggnader?

För att välja inneklimatlösning är det bra att börja med att utreda vilket behov man har av värme och kyla.

läs mer om hur temperaturen regleras i byggnader

Swegons lösningar

Swegon erbjuder både luftburna och vattenburna klimatsystem som vi tillverkar själva.