You might want to visit our North American website:

Vad är ett kontor?

Det finns kanske ingen exakt definition av vad ett kontor är längre trots att det är lätt att se en plats framför sig där människor utför typiskt kontorsarbete. En plats där de kan vara produktiva, inspireras och interagera med kolleger. I den här delen av vår guide har vi samlat ett urval av kontorstrender som exempel på vad ett kontor är i dag.

Ett kontor idag

Ett kontor i dag kan mycket väl vara en lokal med skilda arbetsrum för varje medarbetare. Men i och med att det blir vanligare med hybridarbetsmodeller introducerar man allt oftare kontorslandskap med ytor som främjar kreativitet. Vissa kontor håller på att omvandlas till att bli mer av en plats för inspiration och samarbete med caféer och utrymmen med olika omgivande och funktionella egenskaper i lokalerna. Detta kan ibland ge ett intryck av en plats som inte alls har med kontorsarbete att göra. Kontoret används snarare som en social arena och en plats för kreativitet. Långt ifrån en plats där det måste vara tyst och allting är uppkopplat.

 

Kontoret är här för att stanna

Trots att möjligheterna att arbeta på distans har ökat antas ändå kontoren finnas kvar på ett eller annat sätt. Ett företags framgång i en kunskapsbaserad ekonomi är nämligen avhängig av att människor kan interagera ansikte mot ansikte. Utan kontor blir medarbetarna bara löst sammanlänkade individer under samma företagsnamn.

Men alla medarbetare tros inte vara villiga att jobba i vilken kontorsmiljö som helst. För dem är det viktigt att inomhusmiljön trygg och behaglig och uppmuntrar till att vara på topp. Här spelar inomhusklimatet en avgörande roll.

Läs mer på Swegon Air Academy

Läget

Till förmån för en bättre balans mellan arbete och privatliv förväntas inte kontor byggas på platser som resulterar i långa pendlingsavstånd. Det traditionella handelsdistriktet antas därför bli mer varierat och mer av en blandning av kontor, lägenheter, gym och restauranger. Handelsdistriktet förväntas bli en pulserande vardagszon där allt finns nära till hands – ett så kallat ”20-minute neighbourhood”.

Parallellt med detta finns det skäl för att det kan dyka upp ett antal kontor i förorterna. Det skulle bli närmare och enklare för medarbetarna som bor utanför staden och bidra till den bättre balansen mellan arbete och privatliv som många längtar efter. När man väljer att placera kontoret i stadskärnan kan det vara för att man vill lyfta fram sitt varumärkesbudskap och locka och behålla talanger och kunder, exponera sina produkter och spegla företagets värderingar.