You might want to visit our North American website:

Kerrostalon ilmanvaihtosaneeraus

Kaikki kiinteistöt on ennemmin tai myöhemmin saneerattava. Ilmanlaadulla on iso merkitys asukkaiden hyvinvointiin. Huono ilma voi aiheuttaa tyytymättömyyttä asuinoloihin, mutta myös oikeita terveysongelmia kuten väsymystä, hengitystieoireita tai päänsärkyä.

Tuiki tarpeellisen ilmanvaihtoremontin tekeminen voi olla haaste kiinteistön omistajalle ja talayhtiön hallitukselle. Monissa kiinteistöissä on sisäilmaongelmia, jotka tulisi tuulettaa pois samalla kun järjestelmä muutetaan energiatehokkaaksi.

Huomaa remontoinnin yhteydessä

Nykymääräysten mukaan asunnon sisäilman tulisi vaihtua kerran kahdessa tunnissa, jotta riittävästi raikasta hengitysilmaa ilmaa on kaiken aikaa saatavilla. Uudet kerros- ja rivitalot onkin käytännössä aina varustettu koneellisella lämmöntalteenottavalla tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

  • Valikoimastamme löytyy kaikkiin budjetteihin sopivia ratkaisuja

  • Koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä on energiatehokkain ratkaisu

  • Valinta keskitetyn tai hajautetun järjestelmän välilä

  • Valitse mieluusti tuotteet/järjestelmät jotka sopivat yhteen, toimivat automaattisesti ja voidaan tarvittaessa päivittää.

Ylivertainen sisäilmasto

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi terveyteemme ja pahimmillaan huono ilma voi aiheuttaa terveyshaittoja. Hengitysliiton mukaan jokaisen asunnossa olevan ihmisen tulisi saada vähintään 4 litraa raikasta ulkoilmaa joka sekunti. Mutta koska ilma tulee ulkoa, sen mukana saattaa kantautua mm. siitepölyä, katupölyä, pakokaasuja tai nokea, mikäli sitä ei ensin suodateta. Tehokas suodatus onkin ainoa keino varmistaa puhdas sisäilma. Suodattimet tulee myös vaihtaa säännöllisesti, jotta ilma pysyy kaiken aikaa terveellisenä.

Älykäs ilmanvaihto

Jos haluat optimoida energiansäästön, sinun kannattaa käyttää järjestelmää, jota ohjataan automaattisesti asukkaiden tarpeiden perusteella. Tarveohjautuva ilmanvaihto tarkkailee sisäilman laatua ja tietää tarkalleen kuinka paljon ilmaa tarvitaan missäkin tilanteessa. Kanavapatterien avulla se voidaan helposti liittää esim. maalämpöjärjestelmään, jolloin se tarjoaa taloudellista lämmitystä ja viilennystä. Ilmanvaihtoa voi ohjata taloautomaation kautta, liesikuvulla, mobiilisovelluksella, ohjauspaneelilla tai automaattisesti tarveohjauksella

Lue lisää keskitetystä järjestelmästä tarveohjauksella

Ajattele pitkäjänteisesti remontoinnin yhteydessä

Pitkäjänteisestä ja energiansäästönäkökulmasta katsottuna paras ratkaisu on muuttaa nykyinen järjestelmä koneelliseksi poisto- ja tuloilmailmanvaihdoksi lämmöntalteenotolla. 

Vanhan painovoimaisen ilmanvaihdon tai poistoilmajärjestelmän muuttamisessa nykyaikaiseksi ilmanvaihtojärjestelmäksi on omat haasteensa:

  • Mahdollisuus säilyttää nykyiset kanavat
  • Tilaa uusille kanaville
  • Koneen sijoitus
  • Palosuojaratkaisu
  • Liesituuletinkanavien käsittely

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko keskitettynä ilmanvaihtona tai huoneistokohtaisella järjestelmällä. Huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa jokaisessa asunnossa on oma ilmanvaihtolaite. Keskitetyssä ilmanvaihdossa yksi ilmanvaihtokone hoitaa usean asunnon ilmanvaihdon. Se kumpi järjestelmä asuinrakennukseen soveltuu parhaiten riippuu rakennuksen tyypistä ja koosta sekä asukkaiden tarpeista.

Erilaiset järjestelmät ja kanavaratkaisut tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia jokaiseen kohteeseen.

Näin lämmöntalteenotto toimii

Keskitetty vai hajautettu ratkaisu?

Täällä voit lukea lisää ja verrata erilaisia järjestelmäratkaisuja. Muitsa, että se kumpi järjestelmä asuinrakennukseen soveltuu parhaiten riippuu rakennuksen tyypistä ja koosta sekä asukkaiden tarpeista.