You might want to visit our North American website:

Rehabilitering av leilighetskomplekser

Alle eiendommer må før eller senere renoveres. Både tids- og kostnadsmessig kan det ofte være en utfordring å gjennomføre en helt nødvendig ventilasjonsrenovering, både for eiere av eldre boligbygg og for styret i borettslag. I mange boliger er det dessuten problemer med fuktighet og radon som må ventileres bort samtidig som man skal energieffektivisere.

Husk dette ved rehabilitering

  • Det finnes løsninger for alle lommebøker

  • Det langsiktige og mest energibesparende tiltaket er konvertering til FTX

  • Valget av sentral eller desentral løsning bør baseres på eksisterende installasjon

  • Velg med fordel produkter/systemer som er oppkoblingsbare, behovsstyrte og fremtidssikrede

Tenk langsiktig ved rehabilitering

Den beste løsningen fra et langsiktig og energibesparende perspektiv er å konvertere eksisterende løsning til et FTX-system, en avtrekks- og tilluftsventilasjon med gjenvinning som gir et overlegent inneklima.

Konvertering av et F- eller S-system til FTX har sine utfordringer:

  • Mulighet til å beholde eksisterende kanaler
  • Plass til nye kanaler
  • Aggregatplassering
  • Brannvernløsning
  • Håndtering av eksisterende utblåsningskanaler

Dette utbedres med f.eks. kompakte enhetsaggregater med stor fleksibilitet for å kunne installeres i forhold til hvordan bygningen er utformet. Når man har ulike alternativer for vifteplassering og kanaltilkobling, er det store muligheter for å spare installasjonsplass, og det gjør det også enklere når gamle aggregater skal erstattes.

Slik fungerer FTX

Gå ett skritt lenger med behovsstyring

Vil du optimalisere energibesparingen, skal du bruke et system som automatisk styres av ventilasjonsbehovet i hver enkelt leilighet. Løsningen bygger på at et sentralt ventilasjonsaggregat kobles til via stamkanaler eller sjakt til en fordelingsboks for hver trappeavsats. 

I trappehuset, ovenfor døren til hver leilighet, plasseres en teknikkboks som inneholder motordrevne spjeld og givere for luftkvalitet, fuktighetsnivå og temperatur. Boksen kobles i tillegg til en brannkassett med brannspjeld, slik at brannsikkerheten kan økes. Fra teknikkboksen/brannkassetten gjøres hulltaking inn til leilighetens gang og videre til en fordelingsboks som monteres der. Mot vinkelen mellom tak og vegg i gangen monteres en sløyfe med kanaler for til- og fraluft. Denne sløyfen dekkes deretter med en prefabrikkert kanalinnkledning, slik at resultatet blir estetisk tiltalende. Til de rommene som skal ha til- eller fraluft, tas det så hull opp i hver vegg. 

Naboene påvirkes ikke

Det sentrale ventilasjonsaggregatet er trykkstyrt. Hver leilighet reguleres uavhengig av naboleilighetene gjennom teknikkboksen, der luftmengden tilpasses automatisk på signal fra luftkvalitets- og fuktgivere. Samtidig som renoveringen løfter ventilasjonen til topp komfort, for både beboerne og for bygningen, innebærer det også en mer energieffektiv drift, ettersom man bare ventilerer akkurat så mye som trengs.

Mer om sentralisert system med behovsstyring

Alternativ til nåværende anlegg

tiltak med eksisterende ventilasjon

Last ned FTX Pocket Guide

Hvor mye kan du spare?

Med et FTX-aggregat i energiklasse A sparer du 40 kWh/m² per år. Har du et hus på 160 m² med selvtrekksventilasjon, så tilsvarer besparelsen med et FTX i energiklasse A 6400 kWh per år ifølge beregningsmodellen i Ecodesign-direktivet.

FTX energiklasse A er et aggregat med gjennomgående energieffektiv konstruksjon og behovsstyrt ventilasjon. Der luftvekslingen i boligen styres av sensorer som øker og reduserer luftomsetningen avhengig av antall personer og luftkvalitet.

Sentralisert eller desentralisert løsning?

Her kan du lese mer og sammenligne ulike alternativer til systemløsninger. Men ikke glem at valget av system bør baseres på den eksisterende installasjonen.

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.