You might want to visit our North American website:

Ventilationens begrepp och termer

Inom ventilationens värld används dagligen en mängd olika begrepp och termer. Det är långt ifrån självklart att förstå dess innebörd och betydelse. Här hjälper vi dig reda ut de olika begreppen och hur de hör samman. 

Vad är VAV och DCV?

Två vanliga begrepp inom ventilation är VAV (Variable Air Volume) och DCV (Demand Controlled Ventilation), som båda handlar om hur ventilationen kan styras efter behoven i lokalerna, det ena manuellt och det andra automatiskt. 

Läs mer om behovsstyrd ventilation

5 förkortningar som alla borde ha koll på

Läs mer i vår blogg