You might want to visit our North American website:

ProResidential

ProResidential är ett webbaserat beräkningsprogram för dimensionering av WISE Apartment Solution. I programmet får du fram tekniska prestanda för varje enskild lägenhet samt en sammanställning över hela systemet. Möjlighet till PDF-utskrifter finns också.

Logga in för att spara


Det behövs ingen inloggning eller användar-ID för att köra programmet. Om man vill kunna spara sina egna inställningar så skapar man själv en inloggning (= e-postadress) med valfritt lösenord.

Disclaimer


Swegon AB förbehåller sig rätten att uppgradera programvara och därtill hörande dokumentation utan avisering.

ProResidential är utvecklat av och ägs av Swegon AB och är skyddad av Europeiska copyrightlagar och internationella överenskommelser.