You might want to visit our North American website:

WISE

Behovsstyrt inomhusklimat har aldrig varit enklare

Vad är WISE?

WISE är ett komplett system med alla produkter du behöver för ditt inomhusklimat, inklusive ett smart styrsystem och ett lättanvänt användargränssnitt.

Inbyggt i systemet är även åratal av kunskap, som gör byggprocessen enkel, från projektering till driftsättning, och skapar flexibilitet för framtida hyresgästanpassningar.

Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som det behövs. Med WISE kan du kombinera hög energieffektivitet, perfekt inomhusklimat och full överblick över hela systemet.

Nyfiken på hur WISE kan användas? Titta in bland våra referenser och se hur andra har använt lösningen.

Inomhusklimat för idag och imorgon

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Bästa möjliga inomhusklimat

Visste du att människor i snitt spenderar 87% av sin tid inomhus och andas ca 15 kg luft per dag? Det gör det lätt att förstå att inomhusklimatet har en stor påverkan på oss. För att inomhusklimatet ska uppfattas som behagligt spelar ett antal faktorer in:

  • Luftkvalitet
  • Termiskt klimat
  • Luftfuktighet
  • Lufthastighet
  • Ljudmiljö
  • Ljus

Systemet för inomhusklimat och ventilation påverkar de flesta av de dessa faktorer, vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar sin fastighet.

Genom att välja WISE som inomhusklimatsystem uppnår man bästa möjliga inomhusklimat vilket kan höja prestationsförmågan avsevärt. Enligt standarden WELL kan ett välventilerat kontor fördubbla den kognitiva förmågan. Är det för varmt kan prestationen sänkas med 6%, är det istället för kallt kan prestationen sänkas med 4%. Studier har även visat att höga nivåer av koldioxid (CO2) har en mycket negativ inverkan på den kognitiva förmågan och det strategiska tänkandet.

"Flexibel och heltäckande lösning för behovsstyrning av byggnaders system för ventilation, värme och komfortkyla"

 

Så hjälper WISE dig genom hela byggprocessen

Styr belysning och solavskärmning efter behovet i lokalerna

Läs mer om belysningsstyrning och solavskärmning med WISE

Produkter

Nedan hittar du mer information om WISE-systemets produkter, uppdelat efter funktion i systemet.

Referenser

Ladda ner dokument


Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
Bruksanvisning (WISE gen.2) (pdf 317.39kB) Connect WISE-USBa IOM-manual 0001-01-01
Säkerhetsrekommendationer (pdf 184.47kB) GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II IOM-manual 0001-01-01
Drift och skötsel (pdf 40.7kB) Komfortmoduler IOM-manual 0001-01-01
PARAGON Wall - Kontor (pdf 1.34MB) PARAGON Wall, PARAGON Wall VAV, WISE Paragon Wall Broschyr 0001-01-01
PARAGON - Hotell (pdf 1.14MB) PARAGON, PARAGON VAV, WISE Paragon Broschyr 0001-01-01
PARAGON - Vårdrum (pdf 1.16MB) PARAGON, PARAGON VAV, WISE Paragon Broschyr 0001-01-01
PARASOL EX-FAMILJEN. Designad för att synas (SPREAD) (pdf 2.15MB) PARASOL EX, WISE Parasol EX, ADAPT Parasol EX Broschyr 0001-01-01
PARASOL EX-FAMILJEN. Designad för att synas (pdf 2.16MB) PARASOL EX. WISE Parasol EX, ADAPT Parasol EX Broschyr 0001-01-01
PARASOL Zenith-familjen (pdf 1.84MB) PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, WISE Parasol Zenith Broschyr 0001-01-01
PARASOL Zenith-familjen (SPREAD) (pdf 1.8MB) PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, WISE Parasol Zenith Broschyr 0001-01-01
Building product declaration (pdf 288.02kB) POWER Aa Kvalitetsdokument 0001-01-01
CE-Declaration (pdf 764.8kB) POWER Aa Kvalitetsdokument 0001-01-01
CE-Declaration (pdf 134.39kB) POWERAa_20VA Kvalitetsdokument 0001-01-01
CE-Declaration (pdf 135.13kB) POWERAa_60-150VA Kvalitetsdokument 0001-01-01
Pocket guide (WISE gen.2) (pdf 505.76kB) Radio Pocket Guide Broschyr 0001-01-01
Handscanner för identifiering av produkter i Swegons system WISE (WISE gen.2) (pdf 184.46kB) Scanner TuneWISEa Teknisk katalog 0001-01-01
Bruksanvisning (WISE gen.2) (pdf 210.15kB) Scanner TuneWISEa IOM-manual 0001-01-01
CE-Deklaration (WISE gen.2) (pdf 109.18kB) Scanner TuneWISEa Kvalitetsdokument 0001-01-01
AMA (docx 19.93kB) SuperWISE II Övrigt 0001-01-01
Byggvarudeklaration (WISE gen.2) (pdf 218.45kB) SuperWISE II a Kvalitetsdokument 0001-01-01
Kommunikationsenhet till WISE (gen.2) (pdf 2.07MB) SuperWISE II a Teknisk katalog 0001-01-01
Bruksanvisning (WISE gen.2) (pdf 3.93MB) SuperWISE II a IOM-manual 0001-01-01
SuperWISE BACnet PICS (WISE gen.2) (pdf 674kB) SuperWISE, BACnet Övrigt 0001-01-01
Säkerhet - Fjärranslutning för styrning, service och underhåll av inomhusklimatet (pdf 229.3kB) Swegon Connect Broschyr 0001-01-01
Swegon Connected Services (pdf 809.26kB) Swegon Connect Broschyr 0001-01-01

Visar 25 av 134 träffar