You might want to visit our North American website:

Så fungerar WISE

WISE är som en hjärna för inomhusklimatet, WISE samlar in data från fastigheten och optimerar inomhusklimatet därefter. Data kan vara alltifrån temperatur, luftkvalitet till närvaro. Detta kallar vi behovsstyrt inomhusklimat. Läs mer om behovsstyrt inomhusklimat här.

​WISE är ett skalbart system, vilket betyder att Swegon har lösningar för alla typer av fastigheter, stora som små. Swegon hjälper till att skapa unika klimatlösningar för våra kunders olika behov. Generellt passar WISE bäst i de fastigheter där närvarograden varierar över tid, tex skolor och kontor. Har man varierad närvarograd betyder det t.ex. att man inte behöver ventilera hela dygnet, det räcker att ventilera när folk är på plats – behovsstyrt helt enkelt!​

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Med WISE är det i princip möjligt att styra all delar i ett klimatsystem, så som luftbehandlingsaggregat och klimatprodukter samt att WISE även kan styra vatten- och luftoptimering. Det finns dessutom möjlighet att lägga till digitala tjänster där produkters och fastigheters data kan visualiseras och hanteras.

Trådlöshet​

WISE kommunicerar trådlöst vilket har många fördelar:​

  • Att starta upp och driftsätta systemet går snabbt! Systemets komponenter paras digitalt ihop med den roll de ska fylla i systemet.​
  • Smidig installation – Installationstiden förkortas och risken för felkoppling elimineras.​
  • Flexibel konfigurering – Om en vägg tas bort i byggnaden kan komponenterna tilldelas nya roller utan att en enda kabel behöver dras om.​

​Komponenter i WISE​

I WISE finns en rad olika produkter som skapar det smarta systemet​.

Systemprodukter – som agerar som små hjärnor, här samlas all intelligens och data.​

Klimatprodukter – Systemets klimatprodukter hanterar luft, värme och kyla för ett perfekt inomhusklimat. Dessa produkter sitter i rummet, tex luftdon och komfortmoduler.​

Systemtillbehör – Olika typer av givare och sensorer som känner av t.ex. temperatur, luftkvalitet och närvaro.​

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

SuperWISE

Med vårt gränssnitt SuperWISE ges en överskådlig funktionskontroll av WISE vid drifttagning och övervakning. Det är lätthanterligt och enkelt att se om något avviker från det förväntade. Med SuperWISE blir processen inte bara enklare och mer effektiv, den ger er också tryggheten att allt fungerar som det ska.​

Alla videos

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Kort introduktion till SuperWISE

Bli bekant med SuperWISE, WISE-systemets gränssnitt med vilket användaren interagerar och kommunicerar med systemet och dess produkter.