You might want to visit our North American website:

WISE för projektör

WISE för projektör

Behovsstyrt inomhusklimat har aldrig varit enklare

WISE är marknadens smartaste lösning för behovsstyrt inomhusklimat (DCV), och kombinerar optimal komfort med minsta möjliga energianvändning. WISE är ett komplett system med alla produkter som behövs för inomhusklimat, inklusive ett smart styrsystem och ett lättanvänt användargränssnitt. WISE bygger på unik teknologi som bildar ett säkert och flexibelt system som dessutom förenklar varje steg på vägen dit – från systemval och projektering, till installation och driftsättning. Detta gör det möjligt att möta de höga kraven i varje projekt – vare sig det gäller miljö, driftnetto eller komfort.

Helhetsleverantör – från projektering till driftsättning

Swegons teknikavdelningar med systemtekniker hjälper till att skräddarsy leveransen av WISE-systemet och övriga produkter för att möta behoven i alla typer av fastigheter. Swegon har alla ingående komponenter och den kompetens som krävs för att skapa och kontrollera det bästa inomhusklimatet, till en låg energiförbrukning och livscykelkostnad. 

Minimala förseningar och maximal trygghet med WISE

WISE levereras som en helhetslösning från Swegon. Fördelarna med detta är många. Då man jobbar mot en leverantör är risken för förseningar minimerad, samt att antalet gränssnitt mellan entreprenad och leverantör kan minimeras. Dessutom är det säkrare att få ett garanterat slutresultat då ett helt system levereras och med Swegon som hjälp under hela resan. 

Så fungerar WISE

Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som det behövs. Med WISE kan du kombinera hög energieffektivitet, perfekt inomhusklimat och full överblick över hela systemet.​

WISE jobbar lite som en hjärna i ett klimatsystem, WISE samlar in data och optimerar inomhusklimatet därefter. Med WISE är det i princip möjligt att styra all delar i ett klimatsystem, så som luftbehandlingsaggregat och klimatprodukter samt att WISE även kan styra vatten- och luftoptimering. Det finns dessutom möjlighet att lägga till digitala tjänster där produkters och fastigheters data kan visualiseras och hanteras.

Ett bra inomhusklimat är grundläggande för att upp nå bra IEQ (Indoor Environmental Quality). Genom att välja WISE uppnår man bästa möjliga inomhusklimat vilket kan höja prestationsförmågan avsevärt. Enligt standarden WELL kan ett välventilerat kontor fördubbla den kognitiva förmågan. Är det för varmt kan prestationen sänkas med 6%, är det istället för kallt kan prestationen sänkas med 4%. Studier har även visat att höga nivåer av koldioxid (CO2) har en mycket negativ inverkan på den kognitiva förmågan och det strategiska tänkandet. ​

Skalbart

WISE stödjer olika kombinationer av inneklimatsystem. Kombinera vattenburet och luftburet inom byggnaden, från våningsplan till zon- och rumsnivå. WISE är ett flexibelt och skalbart system. Systemet kan anpassas för att möta olika verksamheters behov och önskemål, även när de varierar över tid.

I WISE ingår alltid ett grundpaket till ett behovsstyrt inomhusklimat. Utöver grundpaketet finns en rad lösningar som kan läggas till, så som visualisering, optimering, kommunikation och funktionaliteter. Utöver detta kan en rad digitala tjänster även läggas till:

  • Swegon INSIDE
  • Real Estate Core
  • API 

Helhetsleverantör av WISE

I varje WISE-projekt säkerhetsställer Swegons projektledare att systemleveransen uppfyller vårt åtagande gentemot kund och övriga aktörer i byggprojektet. Projektledarens roll är att tillsammans med konstruktörerna säkerställa att ventilationssystemets konstruktion uppfyller kraven för önskad funktion.​

​Vidare så kommer projektledaren att övervaka samt koordinera Swegons leveranser och samordna dessa med övriga aktörer på byggarbetsplatsen såsom Ventilation, El, VVS samt Styr och Regler.​

Projektledaren kommer också att se till att WISE-systemet är korrekt drifttaget, samt att projektspecifik dokumentation samordnas med övriga aktörer i byggprojektet och överlämnas till kund enligt avtal.​

​Varje WISE-system överlämnas till kund drifttaget och dokumenterat. Swegons drifttekniker kommer att utföra drifttagning av alla levererade Swegonprodukter på plats och samordna detta med övriga aktörer såsom Ventilation, El, VVS samt Styr och Regler.​

​Fördelen med en helhetsleverantör är att risken för samordningsproblem både under projektering och byggnation är minimal. Som ägare eller beställare av ett WISE-system blir systemet anpassat utefter specifika behov, och är drifttaget, dokumenterat och samordnat med övriga installationer på bästa sätt. ​

Läs mer om Swegon som helhetsleverantör av WISE

Uppföljning/optimering​

Självklart kan Swegon erbjuda våra analys-, validerings- och visualiseringstjänster för att följa upp och säkerställa anläggningen över tid. Se våra digitala tjänster här.​

​Dokumentation​

Swegon har all dokumentation som behövs för att projektera och installera WISE systemet.​ Se dokument här.​

Kontakta oss