You might want to visit our North American website:

WISE för installatör

WISE för installatör

Smidig process - från projektering till driftsättning​

Swegons WISE-system är ett bekymmersfritt och driftsäkert klimatsystem med trådlös teknologi. Glöm krånglig kabeldragning och felkopplingar – systemet erbjuder automatisk funktionskontroll och enkel logistik. Inget behov av att hantera rumsprodukter individuellt; det räcker att placera rätt produkt med rätt storlek. Genom att scanna och para ihop produkter tilldelas uppgifterna till varje produkt automatiskt, vilket sparar tid, är enkelt och ger förutsägbarhet i alla projekt. Logistiken på byggarbetsplatsen blir dessutom smidigare eftersom det inte finns något behov av att hålla reda på individuellt förinställda produkter.​

Produkter kan lätt bytas ut, kompletteras eller tas bort enligt projektets krav. Det bästa är att intelligensen sitter centralt - detta gäller både för produkter och deras funktioner. Att ge produkten nya order är enkelt och smidigt, vilket ger maximal flexibilitet och kontroll över projekt.​

Med vårt gränssnitt SuperWISE ges en överskådlig funktionskontroll vid drifttagning och övervakning. Det är lätthanterligt och enkelt att se om något avviker från det förväntade. Med SuperWISE blir processen inte bara enklare och mer effektiv, den ger er också tryggheten att allt fungerar som det ska.​

Se mer om SuperWISE här

Swegon tar ett stort ansvar​

Eftersom WISE är ett komplett behovsstyrt klimatsystem (DCV) minskas antalet gränssnitt mellan olika entreprenörer och leverantörer, vilket effektiviserar och förenklar vid samordningen av projekt.​

WISE kan enkelt integreras med byggnaders övriga system via Modbus TCP eller BACnet IP. Detta ger friheten att anpassa och koppla samman system på ett sätt som passar unika behov och önskemål.​

Eftersom Swegon har lång erfarenhet och kunskap om styr behövs ingen djupgående kunskap om styrteknik. Vi erbjuder trygghet genom att vara en partner med totalansvar.​

"Att jobba med Swegon är sällan en komplicerad process. Lättillgänglighet och hög kompetens genomsyrar oftast våra affärer.​"

Anders Ekelund, VD på Novum Installation AB​

Så fungerar WISE​

Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten. ​

Skalbart​

WISE stödjer olika kombinationer av inneklimatsystem. Kombinera vattenburet och luftburet inom byggnaden, från våningsplan till zon- och rumsnivå. WISE är ett flexibelt och skalbart system. Systemet kan anpassas för att möta olika verksamheters behov och önskemål, även när de varierar över tid.​

​I WISE ingår alltid ett grundpaket till ett behovsstyrt inomhusklimat. Utöver grundpaketet finns en rad lösningar som kan läggas till, så som visualisering, optimering, kommunikation och funktionaliteter. Utöver detta kan en rad digitala tjänster även läggas till:​

  • Swegon INSIDE
  • Real Estate Core​
  • API ​

"Swegon är i toppskiktet av leverantörer och är alltid en del av våra projekt på ett eller annat sätt.​"

Anders Ekelund, VD Novum Installation AB​

Helhetsleverantör av WISE​

I varje WISE-projekt säkerhetsställer Swegons projektledare att systemleveransen uppfyller vårt åtagande gentemot kund och övriga aktörer i byggprojektet. Projektledarens roll är att tillsammans med konstruktörerna säkerställa att ventilationssystemets konstruktion uppfyller kraven för önskad funktion.​

​Vidare så kommer projektledaren att övervaka samt koordinera Swegons leveranser och samordna dessa med övriga aktörer på byggarbetsplatsen såsom Ventilation, El, VVS samt Styr och Regler.​

Projektledaren kommer också att se till att WISE-systemet är korrekt drifttaget, samt att projektspecifik dokumentation samordnas med övriga aktörer i byggprojektet och överlämnas till kund enligt avtal.​

​Varje WISE-system överlämnas till kund drifttaget och dokumenterat. Swegons drifttekniker kommer att utföra drifttagning av alla levererade Swegonprodukter på plats och samordna detta med övriga aktörer såsom Ventilation, El, VVS samt Styr och Regler.​

Fördelen med en helhetsleverantör är att risken för samordningsproblem både under projektering och byggnation är minimal. Som ägare eller beställare av ett WISE-system blir systemet anpassat utefter specifika behov, och är drifttaget, dokumenterat och samordnat med övriga installationer på bästa sätt.​ Läs mer om Swegon som helhetsleverantör av WISE.

Dokumentation​

Swegon har all dokumentation som behövs för att projektera och installera WISE systemet.​ Hitta dokumentation här.​

Kontakta oss