You might want to visit our North American website:

WISE

WISE

Behovsstyrt inomhusklimat har aldrig varit enklare

Vad är WISE?

WISE är marknadens smartaste lösning för behovsstyrt inomhusklimat (DCV) både för nybyggnation och renovation - där optimal komfort kombineras energieffektivitet, flexibilitet och hållbarhet. 

WISE bygger på unik teknologi som bildar ett säkert och flexibelt system som dessutom förenklar varje steg på vägen dit – från systemval och projektering, till installation och driftsättning. Detta gör det möjligt att möta de höga kraven i varje projekt – vare sig det gäller miljö, driftnetto eller komfort.

Är behovsstyrt inomhusklimat och WISE nytt för dig? Läs mer om grunderna här.​

Hållbarhet och inomhusklimat

Fastigheter står för en betydande del av all energiförbrukning, där uppvärmning, kyla och ventilation utgör en stor del. Behovsstyrd ventilation är en nyckel till att minska energiförbrukningen. Genom att investera i behovsstyrt inomhusklimat kan betydande energibesparingar uppnås. Med WISE kan man följa upp hur byggnaden faktiskt presterar i drift, till och med på distans, samt att stora energibesparingar kan göras:

  • Upp till 80% besparing av energi för luftbehandling. 
  • Upp till 40% besparing av energi för kyla och värme jämfört med grundläggande ventilation.

Se vår referens Katedralskolan i Linköping, Sverige där upp till 70% besparingar kunde uppnås.

Flexibla och hållbara fastigheter med WISE

Med WISE går det snabbt och lätt att göra hyresgästanpassningar i fastigheter. Att riva eller lägga till väggar är inget som gör att det måste dras om ventilationskanaler eller kablage. Tack vare WISE trådlösa kommunikation och flexibla produkter blir anpassningar av fastigheten enkla och hållbara.

Digital renovering av WISE-system

Med hjälp av en digital renovering kan den tidigare generationen av WISE uppdateras till den senaste generationens moderna gränssnitt - utan att byta ut de fysiska produkterna. Det gör det möjligt att effektivisera driften på ett hållbart sätt samt att gamla system kan öppnas upp för olika nya typer av digitala tjänster.

Digital renovering av WISE

Investera i behovsstyrt inomhusklimat för en hållbar framtid

Många fastighetsbolag och organisationer står inför utmaningen att anpassa sin verksamhet för att bidra till ett mer hållbart samhälle. För fastighetsbolag är minskad energianvändning, lägre klimatpåverkan och låga koldioxidutsläpp centrala målsättningar. För att uppnå ekonomisk hållbarhet är nöjda hyresgäster avgörande, och miljöcertifierade fastigheter blir alltmer eftertraktade.

WISE och miljöcertifieringar

WISE är ett utmärkt inomhusklimatsystem för byggnadsprojekt som aspirerar på goda resultat i certifieringsprogram för miljö och välbefinnande, såsom BREEAM, LEED, och WELL.

Inomhusklimat och energiprestanda är centrala beståndsdelar i dessa certifieringsprogram, och eftersom WISE ger full kontroll på dessa parametrar utgör WISE en ypperlig grund inte bara för certifiering, utan även för att nå höga betygsnivåer. Tack vare den flexibla trådlösa tekniken som ligger till grund för kommunikationen i WISE-systemet går det dessutom enkelt att göra anpassningar efter förändringar i lokalerna, vilket premieras i flera av certifieringsprogrammen. Likaså premieras individens möjlighet att påverka sitt eget individuella inomhusklimat – en princip som går väl i linje med WISE-systemets möjligheter.

Med WISE uppfylls många av bedömningskriterierna för certifiering av nybyggnation, renovering av befintlig byggnad och för byggnader i drift, s.k. ”in-use”. För byggnader med högt uppsatta miljö- och certifieringsmål är WISE därför det perfekta valet. Alla WISE-systemets ingående produkter är givetvis också bedömda enligt Svensk Byggvarudeklaration.

Applikationer och lösningar

WISE passar extra bra som inomhusklimat i byggnader där närvarograden varierar över tid. Här visar vilka lösningar WISE har för bästa inomhusklimat i hotell, skolor och kontor.​

Ladda ner dokument


Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
Quick Guide - WISE (pdf 1,83MB) WISE gen.2 Broschyr 2023-03-09
Pocket guide (WISE gen.2) (pdf 4,12MB) Radio Pocket Guide Broschyr 2022-05-23
WISE och smarta byggnader (WISE gen.2) (pdf 1,06MB) WISE gen.2 Övrigt 2023-03-09
VOC-reglering i Swegons WISE-system (pdf 623,77kB) WISE gen.2 Övrigt 2022-02-24
Användarmanual - WISE (pdf 4,42MB) WISE IOM-manual 2024-01-18
Systemguide - WISE (pdf 4,08MB) WISE gen.2 Broschyr 2023-03-09
Projekteringsguide VS, Kyla & Vent (WISE gen.2) (pdf 16,43MB) WISE gen.2 Broschyr 2023-03-09
Projekteringsguide El & Styr (WISE gen.2) (pdf 8,05MB) WISE gen.2 Broschyr 2023-03-09
Säkerhetsrekommendationer (pdf 207,02kB) GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II IOM-manual 2023-10-26

Produkter

Visar 12 av 26 produkter