You might want to visit our North American website:

Edistämme ympäristövastuullisuutta

100 % uusiutuvan ja fossiilivapaan energian käyttö vuoteen 2030 mennessä

Ostamamme ja käyttämämme energian alkuperä vaikuttaa merkittävästi omiin vastuullisuustavoitteisiimme. Tämä on myös sopusoinnussa sen kanssa, että yhteiskuntamme siirtyy käyttämään uusiutuvia energialähteitä.

Suuri osa toiminnoistamme Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Irlannissa käyttää jo nyt sähköä uusiutuvista lähteistä. Lisäämällä uusiutuvan energian osuuttamme asiakkaamme, työntekijämme ja yhteiskunta hyötyy siitä.

Olemme sitoutuneet käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja fossiilivapaata energiaa vuoteen 2030 mennessä. 

Swegon on sitoutunut asettamaan SBTi:n mukaiset nettonollapäästötavoitteet

Ilmastokriisin uhatessa on välttämätöntä tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset ja tarttua nopeasti ympäristökuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Siksi Swegon on sitoutunut asettamaan SBTi:n (Science Based Target initative) mukaiset pitkän ja lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet.

Meille tämä ei tarkoita vain hiilikuorman vähentämistä. Se edellyttää, että uudelleenmäärittelemme suhteemme ympäristöön, luomme arvoa asiakkaillemme ja varmistamme kestävän tulevaisuuden kaikille.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wide Fund for Nature -järjestön (WWF) yhteistyö. SBTi määrittelee tieteeseen perustuvia päästötavoitteita ja arvioi itsenäisesti yritysten ilmastotoimia.

Lue lisää: sciencebasedtargets.org

Vastuullisten materiaalien käytön lisääminen tuotteissamme ja prosesseissamme 

Resurssitehokkuus ei ole meille vain kustannustehokkuutta, vaan se vähentää osaltaan vaikutustamme luonnonympäristöön. Välttäminen, vähentäminen ja uudelleenkäyttö ovat keskeisiä näkökohtia planeettamme luonnonvarojen käytössä. Tämän lisäksi tavoitteenamme on tarjota tuotteisiimme kiertotalousratkaisuja ja ottaa tuotannossamme käyttöön kierrätysmateriaaleja.