You might want to visit our North American website:

Edistämme ympäristövastuullisuutta

100 % uusiutuvan ja fossiilivapaan energian käyttö vuoteen 2030 mennessä

Ostamamme ja käyttämämme energian alkuperä vaikuttaa merkittävästi ja myönteisesti omiin strategisiin vastuullisuustavoitteisiimme. Tämä on myös sopusoinnussa sen kanssa, että yhteiskuntamme siirtyy käyttämään uusiutuvia energialähteitä.

Suuri osa toiminnoistamme Ruotsissa, Saksassa ja Irlannissa käyttää jo nyt sähköä uusiutuvista lähteistä. Lisäämällä uusiutuvan energian osuuttamme asiakkaamme, työntekijämme ja yhteiskunta hyötyy siitä.

Olemme sitoutuneet käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja fossiilivapaata energiaa vuoteen 2030 mennessä. 

Varmistetaan toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen tasainen vähentäminen

Haluamme, että asiakkaillamme ja sidosryhmillämme on "hyvä olo sisältäpäin". Tämän vuoksi teemme kovasti töitä täyttääkseen yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvät sisäiset ja ulkoiset odotukset. Teemme tämän erilaisilla aloitteilla, joissa keskitytään ilmastovaikutusten lieventämiseen. 

Vastuullisten materiaalien käytön lisääminen tuotteissamme ja prosesseissamme 

Resurssitehokkuus ei ole meille vain kustannustehokkuutta, vaan se vähentää osaltaan vaikutustamme luonnonympäristöön. Välttäminen, vähentäminen ja uudelleenkäyttö ovat keskeisiä näkökohtia planeettamme luonnonvarojen käytössä. Tämän lisäksi tavoitteenamme on tarjota tuotteisiimme kiertotalousratkaisuja ja ottaa tuotannossamme käyttöön kierrätysmateriaaleja.